BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeloch Maria
Tytuł
Efektywność organizacji a poziom istniejącego w niej zaufania
Organizational Efficiency and Level of Trust in Organization
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 284-290, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Czynniki determinujące efektywność zespołu, Efektywność przedsiębiorstwa, Psychologia zarządzania
Organisation and management, Enterprise management, Factors determining the effectiveness of the team, Enterprise effectiveness, Psychology of management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Przedstawiono poglądy o wpływie zaufania na działanie organizacji. Opisano wymiary zaufania oraz czynniki je kształtujące. Zwrócono uwagę na niestałość poziomu zaufania. Poruszono problem nieufności w kontekście efektywności działania. (oryg. streszcz.)

The paper provides some views about trust influence on organizational actions. Dimensions of trust and factors shaping it are discussed. Inconstancy of trust level is pointed. The problem of distrust in the context of organizational efficiency is brought up. (original abstrakt)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Davis J. H.,Schoorman F.D, Mayer R.C., Tan H. H., The trusted general manager and business unit performance empirical evidence of a competitive advantage, Strategic Management Jurnal 21,2000, str.563-576.
 2. Lewicki R.J.,MCAlister D., Bies R.J.,Trust and distrust: new relationships and realities Academy of Management Review, Vol. 23, No.3 str. 438-458.
 3. Blomqvist K. The many face of trust, Scandinavian J of Management Vol. 13, 1997, str.271-286.
 4. Szeloch M. Zaufanie w organizacji, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr7t, W-w2001.
 5. Fukuyama F., Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego., Politeja W-wa 2000.
 6. Skrzypek E. Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytet M.C. Skłodowskiej Lublin 2000.
 7. Adler S. Paul, Marked, hierarchy, and trust: the knowledge economy and the future of capitalism, Organization Science, 2001INFORMS Vol. l l, No2, March- April 2001 str. 215-234.
 8. Fukuyama F. Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa- Wrocław 1997.
 9. Kramer R. M.,Tyler T. R.,( eds);Trust in organizations. Frontiers of theory and research, Thousand Oaks, London and New Delhi 1995.
 10. Zimniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania PWN. W-wa.2000.
 11. Galford R., Draeav S. The enemies of trust., Harward Buisnes Rewiew., February 2003 str. 89-95.
 12. Waxler R., Higginson, Discowering methodsto reduce workplace stress, Industrial Engineering/Junel993 str.19-21.
 13. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Bratnicki M. Strużyna J (red.) Prace AE im. KK. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 14. Whitner E. M., Brodt S.E., Korgaar M. A., Werner J. M., Managers as initiators of trust: an exchange relationship, framework for understanding managerial trustworthy behavior, Academy of management Review July 1998.
 15. Robbins S., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa., 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9484
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu