BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kropsz Irena
Tytuł
Rola infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich
The Role of Infrastructure and the Enterprises of Multifunctional Development on the Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 163-167, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Modernizacja obszarów wiejskich, Przedsiębiorczość, Infrastruktura wsi
Modernisation of the rural area, Entrepreneurship, Rural infrastructure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wielofunkcyjny rozwój wiąże się z pełnieniem funkcji pozarolniczych, gdzie dużą rolę odgrywa poziom wyposażenia infrastrukturalnego. Niedorozwój infrastruktury jest jedną z barier rozwoju tych obszarów. Na aktywizacją terenów duży wpływ ma również rozwój przedsiębiorczości, czyli poprawa ogólnego ożywienia gospodarczego danych terenów. Autorka pracy przedstawiła rolę infrastruktury i przedsiębiorczości w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich.

The multifunctional development is connected with the functions outside agriculture, where the essential role belongs to infrastructural outfit. Underdeveloped infrastructure is one of the obstractes in the development of those regions. On activation of the rural areas big influence has also development of entreprises, or corrections of general economics revival fields data. The role of infrastructure and enterprises, which of multifunctional development on the rural areas has been presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarski J. (1999): Uwarunkowania i bariery. Nowoczesne Rolnictwo nr 9. Centralna Biblioteka Rolnicza, ODR Korytniki, s. 26.
  2. Brodziński Z., Lewczuk A. (1996): Aktualne kierunki i tendencje w rozwoju przedsiębiorczości kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo nr 4, s. 102-116.
  3. Duczkowska-Małysz K. (1995): Interwencjonizm państwowy a proces modernizacji wsi i rolnictwa. Poznań, Centram Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Zag. Dor. Roi. Nr 2, s. 5-17.
  4. Hunek T. (1993): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju "small businessu" na terenach wiejskich. [W:] Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej pod red. Duczkowskiej-Małysz K. PAN, IRWiR, Warszawa, s. 13-22.
  5. Kłodziński M. (1997): Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Warszawa, SGGW, s. 42-67.
  6. PięcekB. (1997): Infrastrukturalne uwarunkowania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce pod red. Kłodzińskj, Rosner. Warszawa, SGGW, s. 117-118.
  7. Więckowicz Z. ( 1998): Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Materiały konferencyjne w cyklu Nauka-Praktyce. Wrocław, AR we Wrocławiu, Ośrodek Współpracy z Gospodarką, s. 18-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu