BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lusawa Roman
Tytuł
Mechanizmy wyrównujące dochody jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie województwa mazowieckiego
Mechanisms Leveling the Profits of Local Governments Units on Example of Mazowsze Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 186-190, rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Dotacje
Local revenues, Grants
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstrakt
Autor przedstawił wyniki badań nad zróżnicowaniem dochodów własnych gmin położonych na obszarach pozametropolitalnych województwa mazowieckiego. Wskazał na konieczność wyrównywania możliwości finansowych gmin w celu zaspokojenia potrzeb obywateli w zakresie przypisanych ustawowo jednostkom samorządu terytorialnego. Poddał analizie mechanizmy wyrównawcze funkcjonujące w systemie finansów publicznych.

It has been presented the test 's results over diversity the own profits of communies, situated beyond metropolitaries areas of Mazowsze Province. It has been shown at the necessity leveling communies finance options in, order satisfying all people needs by law, for local government units. It has been analyses all of leveling mechanisms functioning public finance system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lusawa R. (2002): Potencjał dochodowy gmin położonych na obszarach pozametropolitalnych województwa Mazowieckiego. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G, t. 89, z. 2.
  2. Wawrzynkiewicz D. (2001): Dekada Finansów samorządowych. Skarbnik i finanse publiczne, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu