BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marcysiak Tomasz
Tytuł
Koncepcja zrównoważonego rozwoju w pracy doradczej ośrodków doradztwa rolniczego w Polsce
Conception of Sustainable Development in the Activities of Agriculture Advisory Centers in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 191-196, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Ośrodki doradztwa rolniczego, Doradztwo rolnicze, Rozwój zrównoważony
Agricultural advisory centers, Agricultural advisory, Sustainable development
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania ankietowe przeprowadzone z kierownikami doradczych grup terenowych wskazują, że ośrodki doradztwa rolniczego wciąż odgrywają znaczącą rolę w procesie przekazywania wiedzy, informacji o nowych technologiach i ideach prowadzenia działalności rolniczej. Zapewnia to sprawnie rozbudowana struktura organizacyjna tej instytucji i wysoko wykwalifikowani pracownicy. Bolączką są oczywiście braki środków finansowych na realizację wielu pomysłów doradczych, czy organizowanie większej liczby szkoleń terenowych. Nie przeszkadza to jednak kierownikom grup terenowych specjalistów z zakresu doradztwa rolniczego w informowaniu rolników o nowych trendach rozwojowych i potrzebie adaptacji ich w gospodarstwie rolnym i jego otoczeniu. (abstrakt oryginalny)

The survey carried among the managers of agriculture advisory centers shows that the centers play significant role in the process of spreading knowledge and information about new technologies and ideas of running agricultural business. It is possible because of efficient and complex organization structure of the centers and qualified employees. The problem is lack of financial means for realizing more local trainings. However, it does not disturb the specialists to inform farmers about new trends in agricultural development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Van den Ban A.W., Hawkins H.S. (1997): Doradztwo rolnicze. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków.
  2. Turski J. (2000): Propozycja zmian w organizacji prowadzeniu doradztwa rolniczego w Polsce. [W:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego u progu XXI wieku, materiały konferencyjne. KCDRRiOW oddział w Poznaniu, Poznań.
  3. Woś A., Zegar S.J. (2002): Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu