BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Maria, Arend Andrzej
Tytuł
Możliwości rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim
The Possibilities of Development of Private Farms in the Podkarpackie Province Area
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa (3), 2005, nr 28, s. 7-17, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Indywidualne gospodarstwa rolne
Agriculture, Rural development, Individual arable farms
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W artykule zaprezentowano opinię rolników na temat kondycji produkcji rolnej gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim. Przedstawione wyniki badań wykazały, że indywidualne gospodarstwa rolne, mimo iż borykają się z wieloma problemami, posiadają wiele mocnych stron, które czynią je potencjalnie silnymi. Dlatego zwiększanie powierzchni gospodarstw rolnych, specjalizacja produkcji, wdrażanie nowoczesnych technik to wyzwania stojące przed gospodarstwami, które chcą funkcjonować i być konkurencyjnymi na wspólnym, europejskim rynku.

Both agriculture and the rural areas have, due to their specific nature, fewer chances of enterprise development than other sectors of the national economy. The results of the researches undertaken show that although these farmsteads have a lot of problems, they also possess many areas which make them potentially strong. That is why farms that wish to exist and be competitive in the common European market must see activities aimed at increasing farmsize, specialisation of production and implimenting new technologies as tasks to be achieved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Duczkowska-Małysz K., Znaczenie tworzenia strategii rozwoju gmin dla ich rozwoju gospodarczego. Strategia rozwoju gmin wiejskich, Warszawa 1997.
  2. Grzybek M., Kuźniar W., Makarski S., Transformacja gospodarki a przedsiębiorczość w agrobiznesie, AR w Krakowie, Wydział Ekonomii w Rzeszowie 2000.
  3. Hunek T., Redefinicja funkcji rolnictwa polskiego w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] Człowiek i rynek, red. S. Partyka, t. II, Lublin 2004.
  4. Kłeczek R., Kowal W., Woźniczka J., Strategiczne planowanie marketingowe, Warszawa 1999.
  5. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska B., Dylematy polskiej wsi w procesie integracji z Unią Europejską, „Wieś i Rolnictwo", PAN, IRWIR, nr l (118).
  6. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, Warszawa 2000.
  7. Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, 2003.
  8. Woś A., Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", PAN, IERiGŻ, PTE, Warszawa 2003, nr 4 (297).
  9. Zegar J.S., Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji, Seria „Studia i Monografie", nr 101, IERiGŻ, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-346X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu