BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiał Wiesław, Pijanowski Zenon
Tytuł
Nowe propozycje wspierania obszarów górskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej
New Propositions of Mountain Areas Supporting after Poland's Accession into European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 197-204, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Interwencjonizm państwa, Wyrównywanie różnic rozwojowych, Użytki rolne, Subwencjonowanie rolnictwa, Rolnictwo
Government intervention, Equal opportunity of developing, Agricultural land, Agricultural subsidies, Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Z uwagi na nieskuteczność przygotowania specjalnego systemu wsparcia obszarów górskich przez "ustawę górską", proces negocjacji akcesyjnych zmusił stronę polską do przygotowania pozaustawowych propozycji polskiego systemu delimitacji, waloryzacji i wsparcia finansowego obszarów, które spełniają ramowe kryteria obowiązujące w UE. Celem opracowania było przedstawienie naukowo i pragmatycznie uzasadnionych parametrów waloryzacji i delimitacji regionów problemowych - górskich LFA (Less Favourite Areas) oraz określenie zasadnej wysokości świadczeń kompensacyjnych należych rolnikom prowadzacym na tych obszarach produkcję rolną.

The work presents propositions of delimitation and supporting of Polish lower favoured areas of mountainous character. The authors of elaboration prepared, according to the Ministry of Agriculture and Country 's commission, new evaluation of the supported area and costs that will be connected with undertaking allocation for the mountain agriculture. Support for mountain area after accession of Poland into EU will be one of the most important aspects of shaping an agricultural policy in southern Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A. (1993): Czy rolnictwo górskie wymaga preferencji ekonomicznych. Materiały konferencyjne "Problemy rolnictwa w południowo-wschodniej Polsce". AR Kraków, s.53-59.
  2. Kutkowska B. (1996): Możliwości kreowania dochodów w gospodarstwach rolniczych położonych w rejonie Sudetów. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu, s. 294, seria Rozprawy, CXLVI.
  3. Majewski E. (2002): Ekspertyza dotycząca wspierania nizinnych LFA wykonana dla MRiRW (maszynopis).
  4. Musiał W. (1996): Delimitacja górskich utrudnień przyrodniczych dla potrzeb rolnictwa. Fragmenta Agronomica, IUNG, Puławy, T.l, s. 28-37.
  5. Musiał W. (1998): Studium prospektywne interwencjonizmu państwowego w rolnictwie terenów górskich na przykładzie Karpat Polskich. Zesz. Nauk AR Kraków, s. 246, seria Rozprawy.
  6. Musiał W. (2000): Propozycje rozwiązań prawno-ekonomicznych w zakresie wspierania rolniczej działalności gospodarczej w polskich terenach górskich. Zesz. Nauk AR Kraków, Wydz. Ekonomii w Rzeszowie, s. 15-25.
  7. Nietupski T. (1985): Opłacalność produkcji rolnej w Sudetach. Zesz. Nauk AR we Wrocławiu, nr 152, s. 151-158.
  8. Rączy W. (1986): Ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa na terenach górskich i podgórskich. Wieś Współczesna, 2, s. 118-122.
  9. Zabierowski K. (1994): Nowe spojrzenie na specyficzne problemy ziem górskich w Polsce. Wiadomości Ziem Górskich, 4, s. 5-7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu