BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrona Jerzy (Wydział Finansów)
Tytuł
Początek i koniec ZSRR : powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw - teraźniejszość i perspektywy tego tworu politycznego
Origin and End of USSR : Establishment of Commonwealth of Independent States - Present Time and Prospects of This Political Creation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994, nr 422, s. 195-209
Słowa kluczowe
Terytorium państwowe, Geografia polityczna
National territory, Political geography
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)
Commonwealth of Independent States (CIS)
Kraj/Region
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)
Union of Soviet Socialist Republics (USSR)
Abstrakt
Celem opracowania jest przypomnienie, uporządkowanie i ogólna analiza tych istotnych wydarzeń z początków, trwania, a szczególnie końca państwa radzieckiego. W artykule przedstawiono skrótowo kształtowanie się granic politycznych ZSRR, przyłączanie kolejnych republik do ZSRR, wzrost jego potencjału terytorialnego. Szczegółowiej zaprezentowano fazy rozpadu ZSRR i powstanie WNP, a także najważniejsze polityczno-geograficzne problemy WNP.

In the article the author presented in a brief way those significant events dating from the beginnings, middle period and concluding part of the existence of the Soviet Union that are of interest to geographical politics. The process of the disintegration of the USSR and the creation of the Commonwealth of Independent States were outlined. Attention was also paid to changes in the geographical nomenclature resulting from political transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz L., Rozpad ZSRR ze stanowiska prawa międzynarodowego, "Państwo i Prawo" 1992, z. 8.
 2. Czubiński A., Kraj Rad. Lata zmagań i zwycięstw, Warszawa 1973.
 3. Dallin D.J., Nicolaewsky B.I., Forced Labour in Soviet Russia, London 1953, za: T. Cliff, Państwowy kapitalizm w Rosji, Warszawa 1911.
 4. Koter M., Etnodemograficzne problemy Północnego Kaukazu oraz Zakaukazia i ich wpływ na sytuację polityczną w regionie., "Geografia w Szkole" 1991, nr 1.
 5. Koter M., Struktura narodowościowa oraz religijna ludności Zakaukazia i Północnego Kaukazu, "Geografia w Szkole" 1990, nr 2-3.
 6. Maryański A., Geografia ekonomiczna Związku Radzieckiego, Warszawa 1987.
 7. Maryański A., Przesiedlenie grup narodowościowych w ZSRR w okresie stalinowskim i ich następstwa, "Czasopismo Geograficzne" 1988, z. 2.
 8. Maryański A., Spory terytorialne w byłym ZSRR i ich następstwa demograficzne, "Czasopismo Geograficzne" 1992, z. 3-4.
 9. Sachs J., 'Plan Marshalla' dla Związku Radzieckiego, "Kontakt" 1991, nr 7-8.
 10. Słownik geografii ZSRR, Warszawa 1974; Bolszaja Sowietskaja Enciklopedija, t. 24, Sojuz Sowietskich Socjalisticzieskich Riespublik, Moskwa 1977.
 11. Smaga J., Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917-1991, Kraków 1992.
 12. Sokołowski D., Sytuacja gospodarcza byłych republik radzieckich, "Geografia w Szkole" 1S92, nr 2.
 13. Związek Radziecki. Przyroda, człowiek, gospodarka, Warszawa 1972.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu