BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białynicki-Birula Paweł (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Faktoring w praktyce wybranych banków krakowskich
Factoring as Practiced in Selected Kraków Banks
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 637, s. 141-157, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług finansowych, Banki, Faktoring
Financial services market, Banks, Factoring
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 1997 roku w wybranych bankach krakowskich. Badania miały na celu analizę oferty banków w zakresie faktoringu oraz zorientowanie się w sytuacji panującej w tym segmencie rynku usług finansowych.

This article presents results of research carried out in selected Kraków banks on the application of the institution of factoring. The research is meant to analyse the banks' factoring offer and to orient the reader as to the situation in that market segment for financial services. The article demonstrates the real situation of factoring, which has so far in practice been used to a less than satisfactory degree. To date, the institution of factoring has not been developed in the Polish legal system to the degree that would foster development of legal and economic trade. Despite repeated blustery ad slogans, the institution of factoring remains on the margins of banking operations. The number of transactions has stabilized at a fairly low level and no sign of any change in the nearest future is evident. It appears that the cause of factoring's lack of success thus far lies in the following areas: the current economic situation, the general level of economic development in Poland, the state of the institutional infrastructure in the business environment, and the actual skills of entrepreneurs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Björnstad L., The Marketing Aspect in Modern Factoring [w:] Factoring - Handbuch, K.F. Hagenmuller, H.J. Sommer, Frankfurt am Main 1987.
  2. Gloger Z., Encyklopedia staropolska, Wiedza Powszechna, Warszawa 1985.
  3. Hejnar J., Formy restrukturyzacji wierzytelności bankowych w rachunkowości banku, Zeszyty Naukowe nr 467, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.
  4. Kreczmarska K., Faktoring w teorii i w praktyce, BART, Warszawa 1996.
  5. Mojak J., Obrót wierzytelnościami, podstawowe zagadnienia prawne, LWP, Lublin 1995.
  6. Parkosz B., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1993.
  7. Skorupka S., Maty słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968.
  8. Wielka encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1963.
  9. Zawada K., Faktoring międzynarodowy, „Kwartalnik Prawa Międzynarodowego" 1996, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu