BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowska Alicja
Tytuł
Realizacja proinnowacyjnej polityki przemysłowej
The Implementation of Pro-innovative Industrial Policy
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 1997, t. 74 (LXXIV), s. 53-70
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Innowacyjność gospodarki, Instytucje wspierające innowacje, Badania i rozwój (B+R)
Industrial policy, Innovation economy, Innovation support institutions, Research & Development (R+D)
Abstrakt
Autorka przedstawiła rolę polityki proinnowacyjnej w przemyśle. W krajach o gospodarce rynkowej władze oddziaływają na sferę innowacji co sprzyja osiąganiu wysokiej pozycji konkurencji danej gospodarki. W okresie transformacji w Polsce zauważono potrzebę przeprowadzenia zamian struktury w sferze B+R. Utworzono Komitet Badań Naukowych oraz przygotowano programy rządowe w zakresie polityki naukowo-technicznej i proinnowacyjnej polityki przemysłowej. W artykule omówiono także realizację założeń proinnowacyjnej polityki państwa oraz cele Agencji Techniki i Technologii, której utworzenie przewidziano w budżecie na 1996 rok.

The author presents the role of pro-innovative policy in industry. In the countries of market economy governments have impact on innovation sphere, which is conductive to competiton in a given branch. The need of exchanging the structure of R&D sphere was noticed in the transition period in Poland. The State Committee for Scientific Research was established then and governmental programmes concerning scientific-technical policy and innnovative industrial policy were prepared. The article also discusses the implementation of innovative policy of the state and the Agency of Technique and Technology's goals, which was planned in the budget to establish in 1996. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu