BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Obiedzińska Danuta
Tytuł
Studia sektorowe w polityce przemysłowej
Sectorial Study in Industrial Policy
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 1997, t. 74 (LXXIV), s. 101-112, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka przemysłowa, Analiza sektorowa, Zarządzanie strategiczne, Przemysł farmaceutyczny
Industrial policy, Sectorial analysis, Strategic management, Pharmaceutical industry
Abstrakt
Studia sektorowe pozwalają na wykrycie problemów, z którymi boryka się przemysł. Prace związane z polityką sektorową podzielono na 4 etapy: I strategiczna segmentacja sektora; II przeprowadzenie szczegółowych badań sektorowych jak popyt krajowy i globalny, konkurencyjność; III dokonanie analizy wyników studiów sektorowych i opracowanie założeń strategii; IV opracowanie szczegółowych strategii dla poszczególnych przedsiębiorstw lub ich grup. Dzięki tym badaniom miała być udzielona pomoc ze strony państwa w zamian za realizację przez przedsiębiorstwo strategii określonej przez resort. Autorka przedstawiła studia sektorowe przemysłu farmaceutycznego. Na podstawie wyników ministerstwo opracowało "Program działań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego", dzięki któremu nastąpi poprawa kondycji tego sektora; wzrost sprzedaży środków farmaceutycznych i materiałów medycznych; zwiększenie możliwości eksportowych polskich przedsiębiorstw farmaceutycznych oraz ochrona interesów gospodarczych polskich producentów środków farmaceutycznych i materiałów medycznych.

Sectorial study enables to define problems which are faced by industry. Works concerning sectorial policy can be divided into four industry. Works concerning sectorial policy can be divided into four groups: 1. strategic segmentation of a sector; 2. carrying out detailed sectorial research, e.g. domestic and global demand, competitiveness; 3. analyzing the findings of sectorial studies and elaborating the principles of a strategy; 4. elaborating detailed strategies for respective companies or their groups. The aid of the state was expected as a result of the research. In return for the aid companies were to implement a strategy defined by a department. The author describes sectorial studies of pharmaceutical industry. On the basis of the findings the ministry elaborated the programme of restructuring Polish pharmaceutical industry, due to which the conditions of Polish pharmaceutical industry would improve, the sale of medicines would increase, the Polish pharmaceutical companies' possibilities of export would grow and the protection of the companies' interests would be better. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu