BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawiec Franciszek
Tytuł
Zarys koncepcji i metod zintegrowanego planowania w rozwoju energetyki
An Outline of Concepts and Methods of Integrated Planning in the Development of Energetics
Źródło
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, 1997, t. 74 (LXXIV), s. 113-132, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka paliwowo-energetyczna, Koszty wytwarzania energii
Fuel and energetic economy, Costs of energy production
Abstrakt
Autor przedstawił nową koncepcję zintegrowanego planowania zasobów, która powstała po zmianach głównie w sektorze elektroenergetycznym, na przełomie lat 70 i 80 w Stanach Zjednoczonych. Głównym celem tego systemu jest dostarczenie klientom zamówionej przez nich energii na odpowiednim poziomie, po minimalnych kosztach i z najmniejszym niekorzystnym skutkiem dla środowiska naturalnego. W tym systemie wykorzystuje się także opcje DSM (Demand Side Management), która modyfikuje obciążenia odbiorców i/lub redukuje ilość zużywanej energii. Autor przedstawił także metody w planowaniu DSM. Jego zdaniem wprowadzenie IRP (Integradet Resource Planning) w polskich przedsiębiorstwach energetycznych wymaga zmodernizowania prawa energetycznego w zakresie racjonalizacji wykorzystania energii, nowego systemu taryfikacji, regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz planowania DSM.

The author presents a new concept of integrated planning of resources, which was established after changes in the energetic sector, on the turn of the 1970s in the United States. The main purpose of the system is to provide customers with the energy ordered by them, on the appropriate level, with minimal costs and minimal damage to the natural environment. The Demand Side Management (DSM) option, which can reduce the amount of energy that is used, is applied in the system. The author also shows the methods in planning DSM. Accorging to the author, the implementation of Integrated Resource Planning (IRP) in Polish enterprises requires modifying the legislation concerning energetics in the aspect of rationalization of energy usage, implementing a new tariffing system, regulating the activity of enterprises of energetics branch and planning DSM. (MN)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9512
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu