BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Krystyna
Tytuł
Metody określania i precyzowania kosztów w procesach logistycznych
Methods of Describing and Specifying of Costs in Logistic Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 1998, nr 2(3), s. 21-29
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunkowość zarządcza, System logistyczny, Rachunek kosztów, Koszty w przedsiębiorstwie, Rachunek kosztów działań
Enterprise management, Management accounting, Logistic system, Cost accounting, Costs in companies, Activity Based Costing (ABC)
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę kosztów procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem, omówiono kryteria określania tych kosztów oraz scharakteryzowano dwie metody służące do określania i precyzowania kosztów logistycznych: Activity Based Costing (ABC) i analiza trade-off. Ścisłe określenie i sprecyzowanie kosztów logistycznych zapewnia unikanie zjawiska suboptymalizacji kosztów, które może wystąpić w przepływie logistycznym. Ponadto metody precyzowania kosztów logistycznych stwarzają możliwości włączenia tych kosztów do całościowego rachunku kosztów przedsiębiorstwa.

In this article shows essence of costs of logistic processes in enterprises management, discussed criterions of describing this costs and characterised two methods of specifying logistic costs: Activity Based Costing (ABC) and trade-of analysis. These methods give possibilities to include this costs to whole costs account in enterprise. (M.P.)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-5375
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu