BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Dariusz
Tytuł
Rozwój działalności pozarolniczej rolników w gminach o zróżnicowanym położeniu geograficznym
Development of the Nonagricultural Economic Activity of Farmers in Communes About Diverse Geographical Position
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa (3), 2005, nr 28, s. 26-35, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój przedsiębiorczości, Przestrzenna analiza porównawcza
Agrobusiness, Double occupation of farmers, Local entrepreneurship, Entrepreneurship development, Comparative spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Artykuł zawiera ocenę rozwoju działalności pozarolniczej rolników w latach 1990-1999 w gminach o zróżnicowanym położeniu geograficznym w regionie podkarpackim, przy uwzględnieniu warunków działalności gospodarczej. Badania wykazały, że dynamika i poziom rozwoju działalności pozarolniczej rolników, jej kierunki oraz stopa niepowodzeń, są w regionie podkarpackim zróżnicowane w zależności od położenia geograficznego gminy, przy czym najlepiej działalność ta rozwijała się w gminach podmiejskich, charakteryzujących się bardzo dobrymi warunkami gospodarowania.

The aim of elaboration is opinion of development of the nonagricultural economic activity of farmers in 1990-1999 years in communes about diverse geographical position in region of Podkarpacie, at regard of conditions of the economic activity. Investigations showed, that dynamic and level of development of the nonagricultural economic activities of farmers, her directions as well as foot of failures, are in region of Podkarpacie diverse in dependence from geographical position of communes, at what best this activity developed in 90. years in suburban communes, characterized the best of conditions of the economic activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Długokęcka M., Kurek I.M., Sawicka J., Przedsiębiorczość kobiet i jej znaczenie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2 (1), SGGW, Warszawa 2003.
  2. Kotala A., Moskal S., Drobne przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju gospodarczego terenów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo" 2000, nr 1.
  3. Makarski S., Subregionalne uwarunkowania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim, [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003.
  4. Rosner A. (red.). Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa 1999.
  5. Woś A., Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2003, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-346X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu