BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian, Milewska Anna
Tytuł
Publiczne fundusze celowe działające na rzecz rolnictwa i agrobiznesu
Public Acting Funds for Agriculture and Agribusiness Area
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 244-248, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Fundusze celowe, Agrobiznes
Agriculture, Target funds, Agrobusiness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorzy podjęli próbę oceny zaangażowania publicznych środków pieniężnych pochodzących z funduszy celowych w sferę rolnictwa i agrobiznesu. Spośród 13 publicznych funduszy celowych funkcjonujących w roku budżetowym 2002, najbardziej związane z rolnictwem i agrobiznesem wydają się być: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy działający w ramach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

In the paper performances of national purposeful funds which functioning in sphere agriculture and agribusiness was presented. Analysis of them was surrendered financial economy as well as main directions were shrew allocated budget resources, spatial differentiation was introduced engaged, derivation from resources of funds, in peculiarities meanwhile National Fund of Protection of Environments and Water Economies, because it seems that he one 's activity leads actively. Limited yet holding of control above financial economy of purposeful funds, creatures' favourable conditions to squandering of public resources, what it is negative phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Praca zbiorowa (1999): Finanse publiczne. PWN, Warszawa, s. 72
  2. Podstawka M. (2001): Podstawy finansów publicznych. SGGW Warszawa, s. 257
  3. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.93.71.432) z późn. zmianami.
  4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.94, 27, 96) z późn. zmianami
  5. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.95.16.78)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu