BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zgrzywa-Ziemak Anna
Tytuł
Przywództwo zwiększające zdolność uczenia się przedsiębiorstwa
Leadership which Increases Enterprise's Learning Capability
Źródło
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje (23), 2003, nr 73, s. 340-348, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przywództwo, Menedżer
Organisation and management, Enterprise management, Leadership, Manager
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W referacie zostały przedstawione różne poglądy na temat typu przywództwa, który najbardziej sprzyja uczeniu się przedsiębiorstw. Zdaniem autorki referatu kluczowe jest tu rozdzielenie przywództwa między wielu uczestników przedsiębiorstwa na wszystkich jego poziomach - między uczestników trzymających formalną władzę i tych, którzy mają wiedzę ekspercką, co więcej, są silnie zaangażowani. Ponadto wskazano, jakie wymagania stawiane są menedżerom przedsiębiorstw zorientowanych na uczenie się. (oryg. streszcz.)

The paper provides various approaches to which type of leadership supports learning of companies. In author's opinion the most important is to distribute leadership between many members of company, on all its levels. It should be distributed between these members who has formal power and these who has expert knowledge and, what is the most important, who is committed. Roles of managers required for increasing company's learning are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ablett A., Reynolds R., Organizational learning to learning organisations: transforming rhetoric into reality, E.C.L.O Proceedings, International Conference 1996, s.143-161.
 2. Adler P.S., Cole R.E., Designed for learning: a tale of two auto plants, Sloan Management Review, Spring 1993, s. 85-94.
 3. Bass B.M., From Transactional to Transformational Leadership: Learning to Share the Vision, Organizational Dynamics.
 4. Bertho1n Antal A., Lenhardt U., Rosenbrock R., Barriers to Organizational Learning, (w:) Handbook of Organizational Learning and Knowledge, M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, Nonaka (red.), Oxford Uniyersity Press, New York, 2001.
 5. Campbell T., Developing and measuring the learning organisation, E.C.L.O Proceedings, International Conference 1996, s.35-54.
 6. De Geus A.P., Planning as Learning, Harvard Business Review, March-April 1988, s.70-74.
 7. Drucker P., Menedżer skuteczny, "Nowoczesność", Warszawa 1992.
 8. Garvin D.A., Learning in action: a guidę to putting the learning organization to work, HBSP, Boston, Massachusetts 2000.
 9. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2002.
 10. Handy Ch., Nowy język organizacji i jego znaczenie dla liderów, (w:) Lider przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard f red.), Business Press, Warszawa 1997.
 11. Helgesen S., Przywódzheo oddolne, (w:) Lider przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Business Press, Warszawa 1997.
 12. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1998.
 13. Kożusznik B., Psychologia zespołu pracowniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 14. Leonard-Barton D., The factory as a learning laboratory, Sloan Management Review, Fall 1992, s. 23-38.
 15. Marquardt M.J., Building a global learning organisation, E.C.L.O Proceedings, International Conference 1995,s.55-75.
 16. Mikula B., Z1ębicki B., Organizacja inteligentna a organizacja ucząca, Przegląd Organizacji, 5/2000, s. 11-14 .
 17. Nonaka I., Toyama R., Byosiere Ph., The Theory of Organizational Knowlegde Creation: understanding the Dynamic Process of Creating Knowledge, (w:) Handbook of Organizational Learning and Knowledge, M. Dierkes, A. Bertholn Antal, J. Child, I. Nonaka (red.), Oxford University Press, New York, 2001.
 18. Pearn M, Roderick C., Mulrooney Ch., Learning Organizations in Practice, McGraw-Hill, London 1995.
 19. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T., The learning company. A strategy for sustainable development, Mcgraw-Hill, London 1997.
 20. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Wydawca "Menedżer", Łódź 2000.
 21. Popper M., Lipshitz R., Organizational learning mechanisms: A structural and cultural approach to organizational learning, The Journal of Applied Behavioral Science, Jun 1998.
 22. Rose I., Creating the learning organisations, E.C.L.O Proceedings, International Conference 1995, s.35-54 .
 23. Sadler P., Leadership and Organizational Learning, (w:) Handbook of Organizational Learning and Knowledge, M. Dierkes, A. Berthoin Antal, J. Child, I. Nonaka (red.), Oxford University Press, New York, 2001.
 24. Schein E.H., How can organizations learn faster? The challenge of entering the green room, Sloan Management Review, Winter 1993, s. 85-92.
 25. Schein E.H., Przywództwo a kultura organizacji, (w:) Lider przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Business Press, Warszawa 1997.
 26. Senge P.M., 2000.
 27. P.M. Senge, 1997.
 28. Senge P.M., The leader's new work: building learning organizations, Sloan Management Review, Fall 1990, s. 7-23.
 29. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 30. Stata R., Organizational learning - the key to management innovation, Sloan Management Review, Spring 1989, s.63-74.
 31. Stopfordj.M: Organizational Learning as Guided Responses to Market Signals, (w:) Handbook of Organizational Learning and Knowledge, M. Dierkes, A. Berthoin Antal, 1. Child, I. Nonaka (red.), Oxford University Press, New York, 2001.
 32. Urlich D., Wiarygodność x potencjal organizacyjny, (w:) Lider przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Business Press, Warszawa 1997.
 33. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-9484
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu