BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pastuszka Sławomir
Tytuł
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich
Importance of Public-Private Partnership for Ventures Co-Finaned by European Funds
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2005, nr 2, s. 64-73, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finansowanie inwestycji, Fundusze strukturalne, Samorząd terytorialny
Public-Private Partnerships (PPP), Investment financing, Structural funds, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Polska stając się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, otrzymała szansę uczestnictwa w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności. Pełna i efektywna absorpcja tych funduszy w dużej mierze zależeć będzie od współpracy partnerów ze wszystkich sektorów życia społecznego i gospodarczego państwa, w tym prywatnego. Biorąc pod uwagę dość ograniczone możliwości finansowe wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w projektach współfinansowanych przez fundusze strukturalne, obecność środków sektora prywatnego często może okazać się nieodzowna. W artykule analizowany jest zakres oraz typologia partnerstw publiczno-prywatnych PPP. Przedstawione są zarówno szanse, jak i zagrożenie mogące się pojawić podczas realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. (abstrakt oryginalny)

Poland as a rightful member of European Union has got a chance to participate in structural funds and Cohesion Fund as well. Taking into consideration the limited financial opportunities of territorial self-government units in projects co-financed by structural funds, presence of private sector means may be considered as a crucial factor. The scope and typology of public-private partnerships PPP have been presented in this study. The chances as well threats which may occur during the execution of investment ventures within the framework of public-private partnership have been presented there as well. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniewicz G., 2004, "12 lat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego", Rzeczpospolita nr 64 (6747), Energia/ochrona środowiska, Warszawa, 16 marca.
 2. Ascher F., 1993, Les territories dufutur, DATAR/Editions de l'Aube.
 3. Forowicz K., 2004, "12 lat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Lepsze perspektywy", Rzeczpospolita nr 64 (6747), Energia/ochrona środowiska, Warszawa, 16 marca.
 4. Guidelines on Private Public Partnerhips for Infrastructure Development, 2000, United Nations, Economic Commission for Europe, ECE/TRADE/ NONE/2000/8.
 5. Majchrzak M., 2002, "Partnerstwo Publiczno-Prywatne w sektorze usług komunalnych jako czynnik aktywizujący rozwój regionalny" (w:) Region, Polska-Unia Europejska Ostatnia Runda, Szczecin, 9 grudnia.
 6. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r., Warszawa, luty 2003.
 7. Olszewski M., 2003, "Partnerstwo Publiczno-Prywatne a współfinansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych UE" (w:) Przygotowanie Polski do absorpcji Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
 8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce, 2002, Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Warszawa, październik.
 9. Pietrzyk L, 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Podręcznik wdrażania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 2003, Komisja Europejska, marzec. Rozporządzenie Rady 1260/99 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy, dotyczące funduszy strukturalnych; Dz.U. WE seria L, nr 160 z 26 czerwca 1999 r.
 11. Wytyczne Komisji Europejskiej: Guidelines for Succesful Public-Private-Partnerships, 2003, Komisja Europejska, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej, styczeń.
 12. Zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, 2004, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 3 stycznia.
 13. www.partnershipsbc.ca/publications/pb_resource_material
 14. www.ppp.gov.ie/about_us/
 15. www.pps.minfin.nl
 16. www.4ps.co.uk/publications_case_studies_summary.asp
 17. www.nra.ie/PublicPrivatepartnership/ProjectTracker/N4Kilcock-Kinnegad/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu