BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska Karolina
Tytuł
Innowacyjne wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego : przypadek irlandzki : wnioski dla Polski
Innovative Implementation of the European Social Fund Assistance : the Irish Case : What Lessons for Poland?
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2005, nr 2, s. 43-62, tab., wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Structural funds, European Social Fund (ESF)
Uwagi
streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Irlandia
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę irlandzkiej strategii zastosowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście strategii rozwoju kraju. Opierając się na dokumentach oceniających interwencje przeprowadzone w Irlandii w okresie planistycznym 1994-1999, autorka podejmuje próbę zidentyfikowania innowacyjnych elementów irlandzkiego modelu implementacji transferów z EFS, które przyczyniły się do wysokiej skuteczności podejmowanych działań. Pracę wieńczą wnioski dla Polski płynące z analizy przypadku irlandzkiego. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses the Irish way of implementation of the structural assistance from the European Social Fund within a context of Ireland's development strategy. Identification of the factors influencing considerable efficiency and effectiveness of Ireland's performance is the article's main focus. The paper begins with a review of the Irish labour market situation and, responding to it, human capital development policy of 1990s. Then, implementation and evaluation of the measures supported by the ESF within a programming period 1994-1999 are examined in detail. Finally, some conclusions and recommendations from the Irish case for Poland are outlined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barry F., Bradley J., Hannan A., 2001, "The single market, the structural funds and Ireland's recent economic growth", Journal of Common Market Studies, t. 39, nr 3, s. 537-552.
 2. Bradley J., O'Donell N., Sheridan N., Whelan K., 1995, Regional Aid and Convergence. Evaluating the Impact of the Structural Funds on the European Peripher, Dublin: The Economic and Social Research Institute.
 3. Ciepielewska M., 2001, "Polityka regionalna i strukturalna Wspólnoty Europejskiej" (w:) E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.), Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, s. 383-410.
 4. European Commission, 1998, The European Social Fund, an Overview of the Programming Period 1994-1999, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, URL: www.europe.eu.int/comm/em-ployment_social/esf/en/public/overview/chap1.htm.
 5. European Commission, 2001, Unity, Solidarity and Diversity for Europe, its People and its Territory - the Second Report on Economic and Social Cohesion, COM(2001)24, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 6. European Commission, 2003, Second Progress Report on Economic and Social Cohesion, COM(2003)34 final, URL: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/objl/synthe sis_final.pdf.
 7. European Commission, 2004, A New Partnership for Cohesion: Convergence, Competitiveness, Cooperation. Third Report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 8. Fitzpatrick Associates Economic Consultants 2003, Ex-post evaluation of Objective 1, 1994-1999, National Report -- Ireland, styczeń, URL: http://www.europa.eu.int/_Hlt68752470comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/objl/ireland.pdf.
 9. Grewiński M., 2000, Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej Unii Europejskiej, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.
 10. Grosse T.G., 2000, "Irlandia: sukces polityki gospodarczej rządu?" (w:) Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, s. 83-98.
 11. Ireland. Employment and Human Resources Development Operational Programme 2000-2006, 2000, Department of Enterprise, Trade and Employment, URL: http://www.csf.ie/htm/overview/documents/employment&hu-man_resouces/ehl. pdf.
 12. Ireland. National Development Plan 2000-2006, Executive Summary. www.basis.ie/downloads/NDPcomtext.pdf.
 13. "Ireland" (w:) "The report on the implementation of the Broad Economic Policy Guidelines", 2003, European Economy nr 1, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, URL: http://www.europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee 10 3en.pdf, s. 89-94.
 14. Kozak M.W., 2003, "Skutki integracji z UE dla polskich regionów" (w:) Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Raport z badań, Warszawa: Centrum Europejskie Natolin, s. 67-95.
 15. Kozak M.W., Uwagi na temat dokumentu Rady Ministrów z dnia 30.04.2004 pt. "Stanowisko Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013", URL: www.lmarkoz.webpark.pl/stanowisko.pl.
 16. Laffan B., 1991, "Manpower policy and vocational training" (w:) P. Keatinge (red.), Ireland and EC Membership Evaluated, London: Printer Publisher, s. 236-243.
 17. Liberska B., 1999, "Korzyści i koszty integracji Irlandii z Unią Europejską", Gospodarka Narodowa, nr 5-6, s. 75-82.
 18. "Modern Ireland, 1959-1988: Adjusting to a European future", 1996 (w:) Th.E. Hackey, J.M.J. Hernon Jr., L.J. McCafferey, The Irish Experience - A Concise History, London: M.E. Sharpe, s. 220-229.
 19. Murphy A.E., 2000, "The 'Celtic Tiger' - An analysis of Ireland's economic growth performance", EUI Working Papers RSC, nr 16, Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
 20. O'Connor T., 2001, Foreign Direct Investment and Indigenous Industry in Ireland. Review of Evidence, Working Paper nr 22, URL: www.one-euro-pe.ac.uk/pdf/w22o'connor.pdf.
 21. O'Donnell R., 1993, "Factors which are specific to Ireland" (w:) Ireland and Europe. Challenges for a New Century, Dublin: The Economic and Social Research Institute, s. 24-48.
 22. O'Donnell R., 1998, Ireland's Economic Transformation. Industrial Policy, European Integrationand Social Partnership. Working Paper nr 2, University of Pittsburg CWES and EU Center, URL: www.eiop.or.at.
 23. O'Donnell R., 2003, "Irlandia w Europie - wymiar gospodarczy", Międzynarodowy Przegląd Polityczny, nr l, s. 17-36.
 24. Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających zatrudnieniu, 2003, Bruksela-Warszawa.
 25. Polska. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, 2003, Warszawa: MGPiPS.
 26. Polska. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, 2004, Bruksela-Warszawa: MGPiPS, styczeń.
 27. Ryan B., IS Procurement Services 2003, Final Report on the Human Resources Development OP (1994-1999), URL: http://www.csfinfo.com/docs/press.releases/publications_94_99/hrdop_final_report4pages.doc.
 28. Ryszkiewicz A., 2003, "Przygotowanie Polski do wykorzystania środków z funduszy strukturalnych" (w:) G. Wojtkowska-Łodej (red.), Polska w Unii Europejskiej: uwarunkowania i możliwości po 2004 roku, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, s. 249-273.
 29. Scott D., 1991, "Education" (w:) P. Keatinge (red.), Ireland and EC Membership Evaluated, London: Printer Publisher, s. 260-269.
 30. The Economic and Social Research Institute (ESRI) 2002, An Examination of the Ex-Post Macroeconomic Impacts ofCSF 1994-99 on Objective 1 Countries and Regions. Greece, Ireland, Portugal, Spain, East Germany and Northern Ireland, 20 grudnia, URL: http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/objl/macro_modelling.pdf.
 31. UNESCO. International Standard Classification of Education: ISC ED 1997, 997, URL: http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/is-ced_1997.htm.
 32. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, 2004, styczeń, Warszawa: MGPiPS, Prezentacja Departamentu Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu