BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorzelak Grzegorz, Smętkowski Maciej
Tytuł
Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej : znaczenie układu globalnego i regionalnego
The Development of the Metropolis in the Information Economy - the Role of Global and Regional Systems
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2005, nr 2, s. 5-22, tab., wykr., mapy, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wielkie miasta, Aglomeracje miejskie, Miasto, Rozwój miasta, Rozwój regionalny, Gospodarka informacyjna
Great city, Urban agglomerations, City, City development, Regional development, Information economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowy paradygmat rozwoju prowadzi do przestrzennej reorganizacji gospodarki, w tym do zmian relacji między metropolią i jej zapleczem regionalnym. Współczesne metropolie skupiają działalności o charakterze innowacyjnym, co skutkuje rozwojem ich powiązań w ramach światowej sieci wielkich miast. W efekcie obserwujemy relatywny spadek znaczenia ich związków z otoczeniem regionalnym, które może im zaoferować przede wszystkim zasoby o charakterze "€prostym"€. Artykuł przedstawia te procesy na przykładzie trzech polskich metropolii: warszawskiej, poznańskiej i trójmiejskiej. (abstrakt oryginalny)

New development paradigm has led to new specialisation of particular territorial entities and thus has influenced relations between them. In particular, these changes influenced the relations between the metropolis and its hinterland. Contemporary metropolis became a concentration of innovative activities that led to development of flows within world cities network. As a result its ties with regional surrounding, that offers mainly "simple" resources, has became relatively weaker. The article demonstrates these new processes by the empirical research of three Polish metropolies: Warsaw, Poznań and so-called Triple-city (Gdańsk-Gdynia-Sopot). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Batten D.F., 1995, "Network cities: Creative urban agglomerations for the 21st century", Urban Studies, t. 32, nr 2, s. 313-327.
 2. Castells M., 1982, Kwestia miejska, Warszawa: PWN.
 3. Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture - The Rise of Network Society, t. II, Oxford: Blackwell.
 4. Debski J., 1980, Integracja wielkich miast Polski w zakresie powiązań towarowych, IGiPZ PAN, Prace Geograficzne, t. 135.
 5. Domański R., Marciniak A., 2003, Sieciowe koncepcje miast i regionów, Studia KPZK PAN, t. CXIII, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Dziewoński K., 1975, "The place of urban agglomerations in the settlement system of Poland", Geografia Polonica, nr 30.
 7. Friedmann J.,1986, "The world city hypothesis", Development and Change, nr 17(1).
 8. Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, Funkcje metropolitalne Warszawy, Zeszyty IGiPZ PAN nr 53, Warszawa.
 9. Gorzelak G., 2000, "Potencjalne ośrodki wzrostu w województwie mazowieckim i ich miejsce w strategii rozwoju województwa", Studia Regionalne i Lokalne, nr 8.
 10. Gorzelak G., 2001, "Spójność Mazowsza", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(7).
 11. Gorzelak, 2003, "Bieda i zamożność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr l.
 12. Gorzelak G., 2004, Szansę polskich regionów w konkurencyjnej otwartej gospodarce, ekspertyza wykonana dla RCSS (maszynopis).
 13. McKenzie R.D., 1933, The Metropolitan Community, New York: McGraw-Hill.
 14. Malecki E.J., 2002, "Hard and soft networks for urban competitiveness", Urban Studies, nr 5/6.
 15. Porter M., 2001, Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 16. Pred A., 1973, "The growth and development of system of cities in advanced economies" (w.) Systems of Cities and Information Flows: Two Essays, Lund Studies in Geography Ser B 38.
 17. Pred A., 1975, "On the spatial structure of organizations and the complexity of metropolitan interdependence", Papers, Regional Science Association, nr 35.
 18. Sassen S., 1991, The Global City, New York-London-Tokyo: Princeton University Press.
 19. Sassen S., 2000, "Global city and global city-regions: A comparison" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford: Oxford University Press.
 20. Scott A.J., 1998, Regions and The World Economy: The Coming Shape of Global Production, Competition, and Political Order, Oxford: Oxford University Press.
 21. Smetkowski M., 2001, "Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4.
 22. Smętkowski M., 2005, Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce: nowe spojrzenie, RCSS (w druku).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu