BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Raczkowski Marek
Tytuł
Przykłady wdrażania funduszy strukturalnych w wybranych krajach UE
The Examples of Using Structural Funds in Chosen Countries of EU
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 254-258, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne
Regional policy, Structural funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Hiszpania, Irlandia
Spain, Ireland
Abstrakt
Autor zaprezentował przykłady wdrażania Funduszy Strukturalnych w Irlandii i Hiszpanii. Polska w przededniu wejścia do UE również tworzyła system administracyjny pozwalający na sprawne wykorzystanie ww. funduszy. W państwach UE nie ma jednolitego systemu wdrażania Funduszy Strukturalnych.

This article presents examples concerning implementing Structural Funds in Ireland and Spain. Poland standing before the entering the European Union also making the most of above-mentioned founds. There are not uniform system of implementing Structural Founds in the EU countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dokument Rady Ministrów z 26 marca 2002 roku "System wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce".
  2. Raport w sprawie dostosowań instytucjonalnych w Polsce do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 10 kwietnia 2002 r.
  3. Komunikat Komisji Europejskiej "Jednolite ramy finansowe w zakresie negocjacji akcesyjnych na lata 2004-2006", Bruksela, 30 stycznia 2002 r., SEC (2002).
  4. Sector Report Programming, NEI Regional and Urban Development, Rotterdam, luty 2002 r.
  5. http://www.arimr.gov.pl
  6. http://www.nfosigw.gov.pl
  7. http://www.ukie.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu