BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkowska Urszula
Tytuł
Etapy formułowania strategii relacji organizacji
Stages of Formulating Organization Relation Strategy
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 139-147, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Metodologia organizacji i zarządzania, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie strategiczne, Strategia zarządzania
Organisation and management methodology, Enterprises, Strategic management, Management strategy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zaprezentowano podejścia w zarządzaniu strategicznym oraz szczegółowo omówiono strategię relacyjną (czyli kontakty, więzi i relacje z różnymi podmiotami z otoczenia organizacji) jako działanie główne lub wspomagające funkcjonowanie małej firmy.

The article represents the levels of formulating the relations strategy in a way of working of small and average enterprises in conditions of uncertainty. This strategy was been created in support of possessed immaterial supplies, and namely relations. Such strategy can be effective and it has to be to base on strategic supplies. Two approaches in the article are introduced to formulate the strategy: internal - external and external - internal analysis. The second approach depends on current identifications and potential strong sides in range of possessed supplies, competence, and confronting them with surroundings in aim of utilization of chances, potential of identification of development competence. Its aim is to make it possible to use it with the chain of value of Porter, locating the possessed supplies, and to analyse surroundings to use conception stakeholders. It seems that the second approach is accurate way to working relations strategy. This strategy is the right way of working in still changing surroundings. Its formulation helps: - to keep workers well informed, - to identify organizational stakeholders, - to communicate with the community.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krupski R., Urządzanie strategiczne w turbulentnym otoczeniu, 'Wyższa Wałbrzyska Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002.
  2. Krupski R., Bąkowska U., Strategia redundancji zasobów źródłem przewagi konkurencyjnej, [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI, AE, Wrocław 2002, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 940, s 70-76.
  3. Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
  4. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, AE, Wrocław 1999.
  5. Nahapiet J., Ghoshal S., Social Capital, Intellectual Capital, and the Advantage, "Academy of Management Review" 1998, vol 23, nr 2.
  6. Obłój K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
  7. Coad S., Public Relations Strategies for Small Business Growth, "Public Relations Quartely". Rhinenbeck:Fall 1996, vol. 41.
  8. Stonehause G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja, strategia i zarządzanie, Feiberg SJA, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu