BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Sergiusz
Tytuł
Polityka fiskalna państwa jako czynnik dochodowości przedsiębiorstw
Fiscal Policy of a State as a Factor of Enterprises Profitability
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 160-171, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Finanse przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa, Polityka fiskalna
States' role in economy, Enterprise finance, Corporate objectives, Fiscal policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono politykę finansową państwa w odniesieniu do przedsiębiorstwa oraz zaprezentowano zrównoważoną dochodowość państwa i przedsiębiorstwa.

More and more often companies see growth as their actual strategic goal. Accordingly they strive at maximising gains, owing to which the goal can be attained. One impediment on the way to this end is too burdensome taxation. The situation forces enterprises to play a game for income, the key rules of which are set up by the state, however. To optimise revenues of both the state and enterprises an analysis of the so-called tax profitability curves can be employed. The curves define tax domains for enterprises being at different development level. Applying the above analysis in the economic practise is, besides index analysis, a rational approach to defining tax rates by the state as well as their influence upon company profitability. Consequently the addressed analysis of tax profitability curves creates favourable conditions to development of enterprises operating on the market, and offers the state relatively higher tax revenues over a longer time-perspective. Playing the game for profit necessitates mutual understanding and co-operation between the players-partners, if both the engaged parties are to obtain positive results in the game.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ackoff R.L., Zarządzanie w małych dawkach, PWN, Warszawa 1993.
  2. Drucker P., Management: Tasks, Responsibilities and Practices, Harper & Row, New York 1973.
  3. Grzybek S., Strategiczna tablica rozwoju jako narzędzie identyfikacji pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1999.
  4. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk 1991.
  5. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
  6. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
  7. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, PWN, Warszawa 1996.
  8. Zimniewicz K., Propozycje badawcze w zakresie organizacji i zarządzania, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu