BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białasiewicz Maria
Tytuł
Zmiany roli kadry menedżerskiej
Changing Role of Management Personnel
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1025, s. 148-159, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
Słowa kluczowe
Menedżer, Kierownicy w przedsiębiorstwie, Kadra kierownicza, Role kierownicze
Manager, Managers in a enterprise, Managerial staff, Managerial roles
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji zmian ról kadry menedżerskiej i wpływu tej zmiany na zarządzanie zasobami ludzkimi. Omówione zostało szczegółowo zagadnienie nowych ról menedżerów- menedżera ds. zasobów ludzkich, menedżerów liniowych oraz role kierownictwa naczelnego.

In changing environment management turns from set of functions into elastic system, opened to new adjusting processes and the priority mining became human resources management what follows from the fact, that human capital became main factor of taking and holding competition advantage. In consequence role of managers changes. Article attempts to show important changes in role and range of different level managers' responsibility and also their roles in strategic management of human resources. Contemporary manager improves and develops his skills permanently, he's hungry for success and will engage every employee to achieve it. Effective manager is not only manager who introduces changes in the company, but also changes himself. Special challenge for the managing personnel is also human resources management, which will make this capital unique resource that brings to the company lasting competition advantage. In realizing this strategic purpose three entities are especially engaged: personal manager, general management and line manager acting specific roles.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997.
 2. Armstrog M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 3. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Coates C., Menedżer wszechstronny, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 8. Penc J., Wizerunek menedżera przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 8.
 9. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 10. Praktyka kierowania, red. D. M. Stewart, PWE, Warszawa 1999.
 11. Steinmann H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 12. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr - Zarząd, Warszawa 2000.
 13. Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, K. Stobińska, Poltext, Warszawa 2001.
 14. Zasoby ludzkie w firmie, red. A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu