BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynniki i mechanizmy funkcjonowania rynku usług ubezpieczeniowych
Factors and Mechanisms of the Market of Insurance Services
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 524, s. 7-22, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Instytucje ubezpieczeniowe, Potrzeby człowieka, Świadomość ubezpieczeniowa, Społeczna psychologia ryzyka, Psychologia jednostki
Insurance market, Insurance institute, Human needs, Insurance awareness, Social psychology of risk, Individual psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania są informacyjno-mentalnościowe uwarunkowania rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor przedstawił podstawowe kategorie rynku ubezpieczeniowego, jego mechanizmy i struktury. Szczególny nacisk położył na rolę świadomości jednostki w podejmowaniu decyzji zakupu dóbr i usług gwarancji bezpieczeństwa, wyjaśniając różnicę pomiędzy świadomością ubezpieczeniową "sensu stricto" i "sensu largo".

The paper deals with the structure, mechanism and conditions of the funcioning of the insurance market. The author describes in detail the participants of the market and concentrates on their mutual relations. The insurance market is presented against a broad spectrum factors which effect it, particularly those of social nature. The crucial category here is the category of "security needs" and "insurance awareness". Relating the mentioned notions to an individual, the author explains the mechanisms of the development of insurance awareness as the main stimulus of the insurance market. (original abstract}
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bariery rynku ubezpieczeniowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" 1997, z. 23.
  2. Holstein-Beck M., Jak być menedżerem, CIM, Warszawa 1995.
  3. Mazurek-Łopacińska K., Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
  4. Monkiewicz J., Perspektywy rozwoju krajowego rynku ubezpieczeń na przełomie XX i XXI wieku, "Gospodarka Narodowa" 1998, nr 8-9.
  5. Nowotarska-Romaniak B., Przewidywane zmiany na rynku ubezpieczeń w opinii publicznej, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 7-8.
  6. Szromnik A., Strukturalne problemy marketingu usług ubezpieczeniowych [w:] Metody badań marketingowych, Materiały X Konferencji Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica 24-26IX 1996, AE w Krakowie, Kraków 1996.
  7. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. A. Wąsiewicz, Oficyna Wydawnicza "Branta", Bydgoszcz 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu