BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryznar Józef
Tytuł
Doradztwo organizacyjno-ekonomiczne
Managerial and Economic Consulting
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 271-275, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Doradztwo rolnicze
Agriculture, Agricultural advisory
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wiedza organizacyjno-ekonomiczna pozostaje w ścisłym związku z doradztwem. Strona oświatowa to treści teoretyczne, natomiast doradcza nakazuje zastosowanie ich w działalności praktycznej. W rozpatrywanych funkcjach doradztwa jawią się zagadnienia metodyczne przyjmujące charakter praktyczny (I faza), a na jej podstawie dokonuje się prognozowania dalszej działalności (II faza). Wyniki obu faz stanowią ujęcie teoretyczne doradztwa. Mając na uwadze cel gospodarowania należy ludzi przygotować stosując możliwe metody i techniki oddziaływania poznawczego. (abstrakt oryginalny)

The development of individual farmers' management and economic skills is inextricably related to consulting. With novel theories and solutions the farmers' theoretical knowledge is not sufficient and they need consulting on how to apply these in practice. Among the functions consulting fulfills is answering methodological dilemmas: having analyzed the so-far farming practice (phase I), a consultant is able to project future development (phase II). The results of these phases constitute theoretical aspect of consulting. With the objectives established, a consultant works then to persuade the farmers about the effectiveness of the outlined policies so as to ensure their implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fereniec J. (1999): Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
  2. Jerzak M. (1980): Metody pracy służby rolnej w gminie. PWRiL, Warszawa.
  3. Nietupski T., Wawrzyniak S., Krupa A. (1985): Zastosowanie metod matematycznych w gospodarstwie rolniczym. Wyd. AR, Wrocław.
  4. Ryznar J. (1995): Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. AR, Wrocław.
  5. Wawrzyniak B. (1993): Doradztwo rolnicze. Cz.II. Metody pracy doradczej w rolnictwie. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
  6. Wojtaszek Z. (1985): Wykorzystanie analizy gospodarowania indywidualnego w doradztwie organizacyjno-ekonomicznym. Służba Rolna, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu