BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sadowski Adam
Tytuł
Kształtowanie ustroju rolnego Polski w obliczu integracji z Unią Europejską
Formation of Agricultural System in Poland in Face of Integration with European Union
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 281-285, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Struktura agrarna, Grunty rolne, Ochrona gruntów rolnych
Agriculture, Agrarian structure, Arable land, Protection of agricultural land
Uwagi
summ.
Abstrakt
Potrzeba odpowiedniego kształtowania struktury agrarnej w Polsce jest podkreślana w dyskusjach ekonomistów od wielu lat. W wielu wypowiedziach wskazywano na jeden z aspektów tego problemu, a mianowicie wykupywanie stosunkowo taniej polskiej ziemi przez cudzoziemców, co uważano za zjawisko niekorzystne. Nie znalazło to potwierdzenia w liczbach, gdyż do chwili obecnej stosunkowo niewielkie obszary gruntów trafiły do cudzoziemców, jednakże widoczny jest wzrost ich zainteresowania ziemią rolniczą w Polsce. Efektem ożywionych dyskusji i działań stało się uchwalenie 11 kwietnia 2003 roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wydaje się, iż dokument ten w znaczącym stopniu będzie wytyczał ścieżki rozwoju polskiego rolnictwa w najbliższych latach i wraz z postanowieniami zawartymi w Traktacie akcesyjnym będzie skutecznie hamował zbytni wzrost zainteresowania tanimi gruntami rolniczymi w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The problem connected with the necessity of proper shaping agrarian structure in Poland has been present in economist's discussions from many years. It was pointed out that a huge part of Polish lands are already owned by some foreigners. Due to these activities was passing a bill of creating agricultural system on 11'th April 2003. It seams that this document will in a significant way mark out the development of Polish agriculture in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Firek M., Szczurówna A. (2002): Sprzedaż ziemi cudzoziemcom. Agroprzemiany 12 (122).
  2. Greń D. (2001): Nabywanie nieruchomości w UE. Równe traktowanie ale... Agroprzemiany, nr 12 (109).
  3. Tańska-Hus B. (2002): Prawne aspekty kierunków rozwoju gospodarstw rolnych. Roczniki Naukowe SERIA, T.IV, z. 5, s. 189-194.
  4. Zadura A. (2002): Irlandzkie rolnictwo. Przemiany strukturalne. Agroprzemiany 12 (122).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu