BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furtak Joanna
Tytuł
Ewolucja polityki regionalnej w Wielkiej Brytanii - instytucje, cele, instrumenty i zakres
Evolution of the Regional Policy in the UK - Its Institutions, Objectives, Instruments and Scope
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2005, nr 2, s. 23-41, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Historia, Przegląd literatury
Regional policy, Regional development, History, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielka Brytania
United Kingdom
Abstrakt
Artykuł przedstawia rozwój polityki regionalnej w Zjednoczonym Królestwie od jej genezy i podjęcia pierwszych kroków na rzecz zmniejszenia bezrobocia w niektórych regionach - datowanych na koniec lat 20. XX w., aż do początku XXI stulecia. Rozważania koncentrują się na przesłankach interwencji państwa w sferę rozwoju regionalnego, jej celach, zakresie i stosowanych instrumentach oraz instytucjach odgrywających najważniejszą rolę w tym obszarze. Ulegają one interesującym zmianom wraz z przejęciem władzy przez kolejne rządy Partii Konserwatywnej lub Partii Pracy oraz w wyniku przyłączenia do Jednolitego Rynku. Na zakończenie autorka przedstawia najważniejsze wnioski, które swą puentę mają w przyszłości tej polityki. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the evolution of the regional policy in the UK whose traditions in this respect are the richest among West European countries. Its genesis is linked with attempts to reduce unemployment in industrialized regions. It is commonly agreed that state interventionism in regional development began with the publication of the Special Areas Development and Improvement Act of 1934 which covered Wales, Scotland, Northern Ireland, and northern England. The article focuses on the assumptions behind the regional policy, its objectives, scope, instruments used, and institutions responsible for its implementation indicating changes made by subsequent Conservative and Labour governments. While the former restricted the scope and volume of support in aid of assisted areas, the latter did the opposite. The regional policy defined and modified by the European Community plays a significant role in determining its shape as much as deregulation, reinforcement of the regional tier itself, predominance of social matters over economic ones as well affective and selective nature of support. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong H., 2001, "Regional selective assistance: Is the spend enough and is it targeting the right places?", Regional Studies, t. 35.3.
 2. Armstrong H., Taylor J., 2000, "The case for regional policy: British experience" (w:) Regional Economics and Policy, wyd. Ill, Oxford: Blackwell Publishers.
 3. Bache I., 1999, "The extended gatekeeper: Central government and the implementation of EC regional policy in the UK", Journal of European Public Policy, marzec, nr l (6).
 4. Bachtier J., Yuill D., 2001, "Policies and strategies for regional development: A shift in paradigm?", Regional and Industrial Policy Research Paper, nr 46.
 5. Balchin P., Sykora L., Bull G., 1999, Regional Policy and Planning in Europe, London: Routledge.
 6. Burch M., Gomez R., 2000, "The English regions and the European Union", Regional Studies, t. 36.7.
 7. First Cohesion Report, 1996, Brussels: European Commission, http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/officiaVre-ports/repco_en.htm.
 8. Enterprise, skills and innovation, 2001, London: Department of Trade and Industry, http://www.dti.gov.uk/opportunityforall/pages/contents.html.
 9. Government Activity in the English Regions, Office of The Deputy Prime Minister, http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_regions/documents /pdf/odpm_regions_pdf_607889.pdf.
 10. Government Response to ODPM Select Committee Report on Reducing Regional Disparities in Prosperity, Office of The Deputy Prime Minister, http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_regions/documents/page/odp m_regions_023826.pdf.
 11. Heald D., Short J., 2002, "Regional dimension of public expenditure in England", Regional Studies, t. 36.7.
 12. Hughes J., 1998, "The role of development agencies in regional policy: An academic and practitioner approach", Urban Studies, t. 35, nr 4.
 13. Jeffery Ch., Mawson J., 2002, "Introduction: Beyond the White Paper on the English regions", Regional Studies, t. 36.7.
 14. Lynch P., 1999, "New Labour and the English Regional Development Agencies: Devolution as evolution", Regional Studies, t. 33.1.
 15. Manners G., Keeble D., Rodgers B., Warren K., 1972, Regional Development in Britain, London: John Wiley & Sons.
 16. A New Partnership for Cohesion Convergence Competitiveness Cooperation, 2004, Third report on economic and social cohesion, European Commission, Brussels, luty, http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm.
 17. Our Competitive Future: Building the Knowledge Driven Economy, 1998, London: Department of Trade and Industry, http://www.dti.gov.uk/cluster/map/executive_summary.html.
 18. Pietrzyk I., 2001, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Prestwich R., Taylor P., 1990, Introduction to Regional and Urban Policy in the United Kingdom, London-New York: Longman.
 20. Regional Development Agencies Act 1998, 1998, London: The Stationery Office, http://www.hmso.gov.uk/acts/actsl998/19980045.htm.
 21. Regional Trends, 2004, t. 38, London: The Office for National Statistics, http://www.statistics.gov.uk.
 22. Review of the Assisted Area Map, 2000, London: Department of Trade and Industry, http://www.dti.gov.uk/regional/assistedareas/index.htm.
 23. Strengthening the English Regions, Office of The Deputy Prime Minister. http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_regions/documents/page/odpm_regions_607893.hcsp
 24. Taylor J., Wren C., 1997, "UK regional policy: An evaluation", Regional Studies, t. 31.9.
 25. Taylor S., 1998, "Wielka Brytania" (w:) I. Pietrzyk (red.), Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 26. Tomaney J., 2002, "The evolution of regionalism in England", Regional Studies, t. 36.7.
 27. Travers T., 2002, "Decentralization London style: The GLA and London governance", Regional Studies, t. 36.7.
 28. Unity, Solidarity, Diversity for Europe, its People and its Territory, 2003, Second Progress Report on economic and Social Cohesion, European Commission, Brussels, styczeń, http://www.europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/interim2/com(2003)34_en.pdf.
 29. Winiarski B., 1976, Polityka regionalna, Warszawa: PWE.
 30. Wren C., 2001, "The industrial policy of competitiveness: A review of recent developments in the UK", Regional Studies, t. 35.9.
 31. Your Region, Your Choice: Revitalising the English Regions, 2002, Cabinet Office/Department of Transport, Local Government and the Regions (DTLR), London: The Stationery Office, http://opdm.gov.uk/stellent/groups/odpm_re-gions/documents/page/odpm_regions_pdf_607900.hcsp
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu