BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filip Paulina
Tytuł
Kierunki przekształceń polskiej gospodarki a przedsiębiorczość podmiotów niefinansowych
The Directions of Tranformations of Polish Economy and Activity of Small Non-Financial Enterprices
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomika Rolnictwa (3), 2005, nr 28, s. 65-73, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ludność wiejska, Dochody ludności, Dwuzawodowość pracowników rolnictwa, Przemiany społeczne
Households, Rural population, People's income, Double occupation of farmers, Social change
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstrakt
Artykuł przedstawia różnice dotyczące poziomów dochodów rodziny żyjącej w wiejskich obszarach Polski południowo-wschodniej. Wybrane wskaźniki charakteryzujące przemiany w gospodarstwach domowych powiązanych z rolnictwem wskazują, że powiązania z rolnictwem są ścisłe i mocniejsze niż się powszechnie uważa. Ważną formą zwiększania dochodów stała się praca w szarej strefie, a uzyskiwane dochody z pracy za granicą i handlu przygranicznego należy uznać za przejawy przedsiębiorczości badanych i chęć poprawy własnej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

The article presents differences regarding levels of family incomes and living conditions in rural areas in south-east region in Poland. Chosen coefficients characterizing transformations in housee related with agriculture in region Podkarpacie show that connections with agriculture are exactly and stronger than oneself it is careful universally. The process of going away from low effective farms and agricultural activity to another works was not noted. The important form of enarging incomes have got earnings with incomes for border and the border trade, which should to recognise for symptoms of enterprise activity and the desire of improvement of own financial situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Felbus S., Rozwój gospodarczy Polski w okresie transformacji. Warszawa 1998.
  2. Grzybek M., Wpływ przedsiębiorczości małej skali na kształtowanie podaży i popytu, Mat. konf. nt. „Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich", Trzcinica 1997.
  3. Jędrzejczak G., Ryś K., Gospodarstwo domowe jako ogniwo systemu ekonomicznego, [w:] Polskie gospodarstwo domowe, życie codzienne w kryzysie, pr. zb. pod red. T. Pałaszewskiej-Reindl, Warszawa 1986.
  4. Hellen J., Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. Studia i monografie. IERiGZ, Warszawa, 2002.
  5. Malikowski M., Grzebyk A., Sołecki S., Strategia dla wsi rzeszowskiej. Studium socjologiczne, Rzeszów 1997.
  6. Metodyka badań budżetów gospodarstw domowych, „Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacyjne GUS", Warszawa 1996.
  7. Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem. GUS, Warszawa 2003.
  8. Powszechny Spis Rolny 2002. Wybrane cechy charakteryzujące zmiany w indywidualnych gospodarstwach rolnych, GUS Warszawa 2003.
  9. Warunki życia ludności w 2003, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-346X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu