BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychalski Grzegorz
Tytuł
Plan rozwoju obszarów wiejskich jako instrument polskiej polityk rolnej w latach 2004-2006
Rural Areas Development Plan as the Polish Agricultural Policy Measure in 2004-2006
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 298-302, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Renta strukturalna, Polityka rolna, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Structural pension, Agricultural policy, Rural Development Plan
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą syntezy najważniejszych instrumentów polskiej polityki rolnej w pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem analiza Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich i szansa jego realizacji w latach 2004-2006. Wspólna polityka rolna i jej narzędzia towarzyszące, zmienią strukturalny i instytucjonalny system oddziaływania na producentów rolnych i obszary wiejskie. Obok płatności bezpośrednich i interwencji rynkowej polscy rolnicy będą mogli korzystać z programu rent strukturalnych dopłat do gospodarstw niskotowarowych, terenów o niekorzystnych warunków gospodarowania, programów rolnośrodowiskowych oraz zalesień gruntów ornych. Te instrumenty opisano i wskazano ich znaczenie dla sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych. Pracę kończą wnioski dla polskiej polityki rolnej.

The paper is the trial of synthesis of the most important measures of Polish agricultural policy in the first years of Polish membership in European Union. Common Agricultural Policy and its accompanying measures will change structural and institutional system of impact on agricultural producers and rural areas. Apart from direct payments and market intervention Polish farmers will be included info following systems: structural pensions, subsistence farms payments, less favoured areas financing, agrienvironmental program and afforestation of arable land. These instruments are described and its role in economic situation of the farms is presented. The paper is finished with practical conclusions for current Polish agricultural policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Official Journal of European Communities (2000), No 1257. Brussel.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (2002). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  3. Projekt sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich" (2002). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  4. Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i Krajach Unii Europejskiej, praca pod red. zbiorową M. Kłodzińskiego i B. Fedyszak-Radziejowska (2002). IRWiR, PAN, Warszawa.
  5. Sektorowy program operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich", projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2002), Warszawa.
  6. Tracy M. (1997): Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Uniwersytet Warszawski, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu