BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa
Tytuł
Kapitał ludzki a przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
The Human Capital and Entrepreneurship in Rural Areas
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 303-306, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Wieś, Przedsiębiorczość, Kapitał ludzki
Village, Entrepreneurship, Human capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autorka przedstawiła znaczenie kapitału ludzkiego, a więc wiedzy, kwalifikacji, informacji jako pewnej strategii każdego człowieka. Istnieje ścisły związek między poprawą, wykształcenia a skłonnością do przedsiębiorczości, przedsiębiorczość natomiast to niezbędny element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

The article is about breaking the barrier of knowledge in rural areas. It shows that education, knowledge and information should be of great strategic or property. Suitable qualifications and gained abilities are conducive to creating especially important enterprising behaviours and more flexible fitting to changeable conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czykier-Wierzba D. (2002): Rola czynnika ludzkiego w kształtowaniu konkurencyjności zacofanych regionów Unii Europejskiej wobec procesu globalizacji i integracji: wnioski dla Polski. Roczniki Naukowe, T. IV, z. 6, s. 36.
 2. Duczkowska-Małysz K. (l 996): Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich jako droga restrukturyzacji z uwzględnieniem aspektów regionalnych. [W:] Formy inicjatyw gospodarczych na obszarach wiejskich. AR Filia Rzeszów, s. 9-21.
 3. Kłodziński M. (1997): Istota wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. SGGW, Warszawa.
 4. Kłodziński M. (2002): Cele i sposoby badania wiejskiej przedsiębiorczości. [W:] Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej. IRWiR PAN, Warszawa.
 5. Mosiej G. (2002): Integracja Polski z UE a wyzwania cywilizacji informacyjnej. Wspólnoty Europejskie nr 7-8, s. 33-37.
 6. Smoleń M. (2002): Czynniki różnicujące rozwój gospodarczy gmin w regionie krośnieńskim. Rzeszów, s. 20.
 7. Sosnowska B. (2001): Ewolucja poziomu i struktury wykształcenia ludności wiejskiej oraz jej implikacje społeczno-ekonomiczne. Roczniki Naukowe SERiA, z. 6, T. III, s. 121.
 8. Wiatrak A.P. (l 997): Wybrane głosy w dyskusji. [W:] Polityka regionalna w rozwoju obszarów wiejskich. SGGW, Warszawa, s. 193.
 9. Wiatrak A.P. (2002): Rolnictwo Polskie w aspekcie integracji z Unią Europejską. [W:] Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z UE. SGGW, Warszawa.
 10. Wołoszyn J. (2002): Ekonomiczne i społeczne determinanty rozwoju szkolnictwa rolniczego w Polsce. SGGW, Warszawa, s. 55.
 11. Zmija J. (2002): Przedsiębiorczość jako forma zmniejszania bezrobocia na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, T. IV, z. 6, s. 212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu