BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bombik Antoni, Wolska Anna
Tytuł
Wybrane czynniki kształtujące efekt ekonomiczny produkcji ziemniaka
Selected Factors Influencing the Economic Effect of Potato Production
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 17-26, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Ceny produktów rolnych, Ziemniaki, Efektywność produkcji, Koszty produkcji
Agricultural production, Agricultural prices, Potatoes, Production effectiveness, Production costs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto analizę zmienności rynkowych cen ziemniaka jadalnego oraz kształtowania się nadwyżki bezpośredniej produkcji ziemniaka w rejonie Siedlec w latach 2000-2002 dla trzech technologii produkcji: ekstensywnej, średnio intensywnej i intensywnej. Nadwyżka bezpośrednia została obliczona według standardów Unii Europejskiej. Badania miały na celu wykazanie, w jakim stopniu efekt ekonomiczny produkcji ziemniaka uzależniony jest od poziomu nakładów oraz relacji cenowych w analizowanych latach.

The aim of the paper was to analyze the variability of edible potato market prices and the level of direct surplus in potato production in the Siedlce region, a: three production technologies: extensive, half-intensive and intensive. The direct surplus was calculated according to the European Union standards. The level of edible potato market prices in the examined period proved a marked relation between surplus and price. High prices in the autumn of 2001 and spring of 2002 resulted from the market reaction on very small potato tuber yields. High prices in the autumn of 2002 could follow from the decreasing potato cultivation area. The most stable potato prices were observed in the season of 2002/2003. The research earned out proved that the outlay level significantly influenced the economic effects of potato production. Increasing yields and direct surplus per 1 hectare followed the growing potato cultivation intensification. The best economic effect per 1 hectare was possible to be obtained by producers at the yield of 300 dt per hectare (intensive technology), independent of the price relations in the examined seasons. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bombik A., Markowska M., Rymuza K., Starczewski J., 1998. Cechy jakości ziemniaka jadalnego w sieci handlowej Siedlec. Bihliotheca Fragmenta Agronomica 60, 67-75.
 2. Bombik A., Wolska A., Markowska M., 2004. Ceny i jakość ziemniaka jadalnego na rynku siedleckim. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, PAN, Warszawa.
 3. Borówczak F., Koziara W., Grześ S., Gładysiak S., 1998. Produkcyjne i ekonomiczne efekty różnej intensywności uprawy ziemniaka. Roczniki AR w Poznaniu, I, 52, 159-167.
 4. Chotkowski J., 1997. Produkcja ziemniaków. Technologia - Ekonomika - Marketing. IHAR, Bonin, 339-340.
 5. Chotkowski J., 1999. Kierunki rozwoju rynku na przykładzie branży ziemniaka. Postępy Nauk Rolniczych 5, 61-69.
 6. Chotkowski J., 2000. Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3, 48-59.
 7. Chotkowski J., Rembeza J., 1994. Ekonomia przechowalnictwa ziemniaków. W: Produkcja roślinna - technologia przechowalnictwa zbóż, ziemniaków i pasz. Fundacja „Rozwój SGGW", Warszawa, 149-150.
 8. Gładysiak S., Borówczak F., 1996. Wpływ pogody, deszczowania i nawożenia azotowego na plony ziemniaków w wieloletnich doświadczeniach w warunkach Wielkopolski. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, PAN, Warszawa 438, 53-60.
 9. Gruczek T., 2002. Systemy płodozmianów w gospodarstwach produkujących ziemniaki. W: Nowacki W. (red.): Podręcznik producenta ziemniaków. IHAR, Jadwisin, 13-16.
 10. Krasowicz S.. 1999. Ekonomiczna ocena płodozmianów zbożowych w różnych warunkach glebowych. Roczniki Nauk Rolniczych, G, 88, (1), 117-125.
 11. Kupiec B., 1999. Polski konsument w latach 90. Czas zmian czas żądań. W: Polski agrobiznes w okresie przemian rynkowych: analizy przypadków. FAPA, Warszawa, 31-39.
 12. Mazurczyk W., 1996. Wyznaczanie potencjału produkcji biomasy oraz kwantyfikacja wybranych czynników kształtujących plon ziemniaka. Bibliotheca Fragmenta Agronomica 52, 5-39.
 13. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych, 2000. FAPA, Warszawa.
 14. Rembeza J., 1997. Mechanizmy kształtowania cen ziemniaków jadalnych. Ziemniak Polski 3, 18-24.
 15. Rembeza J., 2002. Uwarunkowania ekonomicznej efektywności nakładów w produkcji ziemniaka. Pamiętnik Puławski 130/II, IUNG Puławy, 625-634.
 16. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, 2003. GUS, Warszawa.
 17. Rykaczewska K., 1999. Pozycja i oferta. Nowoczesne Rolnictwo 6, 10-11.
 18. Samuelson W.F., Marks S.G., 1998. Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa.
 19. Starczewski J., Trojanowska M., 2000. Kierunek produkcji a opłacalność uprawy ziemniaka. Zeszyty Naukowe AP w Siedlcach, Ekonomika i Organizacja Rolnictwa 58, 158-188.
 20. Szlachta K., 1995. Uwarunkowania rozwoju rynku ziemniaków w Polsce. Materiały konferencyjne „Agrobiznes - stan i możliwości rozwoju". WSRP, Siedlce, 225-231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu