BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Błażejczyk-Majka Lucyna, Kala Radosław
Tytuł
Wpływ postępu technicznego na zmiany w produktywności i substytucji czynników produkcji rolnictwa francuskiego w latach 1980-1999 : Ujęcie sektorowe
The Influence of Technical Progress on the Marginal Productivity of Factors and Their Substitution in French Agriculture in 1980-1999 : Sectoral Approach
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 5-15, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ekonometryczny model produkcji, Produkcja rolna, Rolnictwo, Funkcja produkcji, Postęp naukowo-techniczny, Elastyczność substytucji
Econometric model of production, Agricultural production, Agriculture, Production function, Progress in science and technology, Elasticity of substitution
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
W artykule przeanalizowano związki pomiędzy nakładami w obszarze produkcji rolniczej z uwzględnieniem postępu technicznego. Badania przeprowadzono dla rolnictwa francuskiego w latach 1980-1999. Wykazano, że postęp techniczny w tym okresie powodował wzrost produktywności krańcowej siły roboczej, natomiast produktywność krańcowa kapitału nie wykazywała większych zmian. Ustalono również, że w miarę upływu czasu elastyczność substytucji siły roboczej i kapitału ulegała zmniejszeniu.

In the paper the changes in the marginal productivity and elasticity of factors in French agricultural production has been investigated. It was shown that in years 1980-1999 the technical progress caused the growth of marginal productivity of labour, but the marginal productivity of capital has did not indicated considerable changes. Moreover, it was established that elasticity of substitution between labour and capital was a decreasing function of time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blang M., 1999.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. European Commission 2000.: The agricultural situation in the European Union. Reports. Brussels, Luxembourg.
 3. FAOSTAT: http://apps.tao.org/
 4. Fuss M., McFadden D.L., 1978. Production Economics: A Dual Approach to Theory and Applications, Volume I: The Theory of Production, Volume II: Applications of the Theory of Production. Editors Amsterdam, North-Holland.
 5. Handbook for EU agricultural price statistics, 2002. Office for Official Publications of the European Communities. Luxembourg.
 6. Handbook of Econometrics IV, 1994.
 7. Introligator M.D., Bodkin R.G., Hsiao C., 2000. Econometric Models, Techniques and Applications. Prentice-Hall International, Inc., London.
 8. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991. Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność", Gdańsk.
 9. Kotowitz Y., 1968. On the estimation of a Non-Neutral CES Production Function. Canadian Journal of Economies, vol. 1.
 10. Manual on the economic accounts for Agriculture and Forestry EAA/AAF 97 (Rev. 1.1), 2000. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 11. Poczta W., 2001. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. W: Gospodarstwa rolne w Unii Europejskiej. Korzyści i koszty. Wydawnictwo FAPA, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Warszawa.
 12. Target methodology for agricultural labour input (ALI) statistics (Rev. 1), 2000. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 13. Walkowski M., 1998. Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych. UAM, Poznań.
 14. Welfe W., Welfe A., 2004. Ekonometria stosowana. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 15. Woś A., 1996. Prognoza przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa do roku 2020. IERiGŻ, Warszawa.
 16. Woś A., 1998. Wzrost gospodarczy i strategie polskiego rolnictwa. Eseje 2. IERiGŻ, Warszawa.
 17. Yeung P., Roe T., 1971. Induced Innovation: A CES-Type Meta-Production Function, Staff Paper P71-27. Department of Agricultural and Applied Economics, University of Minesota, Minesota.
 18. Żółtowska E., 1997. Funkcje produkcji. Teoria, estymacja, zastosowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu