BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieziula Jolanta
Tytuł
Ocena procesu dostosowań polskiego rybołówstwa bałtyckiego do Wspólnej Polityki Rybackiej Unii Europejskiej
Evaluation of Poland's Baltic Sea Fishery Adaptation to Common Fisheries Policy of the European Union
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 159-167, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Przetwórstwo rybne, Gospodarka morska, Rybołówstwo, Integracja gospodarcza Polski z UE
Structural funds, Fish processing, Maritime economy, Fishery, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zawarto przedstawienie i analizę procesu dostosowania polskiej gospodarki rybnej do wymagań unijnych na podstawie oceny Komisji Europejskiej oraz programów przedakcesyjnych: PHARE i SAPARD. Uwzględniono także przygotowania do korzystania z funduszu unijnego FIFG w świetle Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006". Dostosowanie polskiego rybołówstwa bałtyckiego do warunków unijnych oceniono pozytywnie.

In the paper, a process of Poland's Baltic sea fishery adaptation to Common Fisheries Policy of the EU is presented and analysed, according to the European Commission document and realized pre-acccssion programmes: PHARE and SAPARD. Preparations for using EU funds (FIFG) according to Sectoral Operational Programme (SOP) "Fisheries and Fish Processing 2004-2006" are also considered. An adjustment of Poland's Baltic sea fishery to the EU conditions have been positively valuated. There may arise problems to use the EU funds according to SOP, especially where private funds for cofinancing are indispensable. Therefore, it is necessary to enable shifting financial means, that could not be used in a given year, for the following years. Moreover, proved with reasons, it is necessary to permit an alteration of financial means between actions within a priority, as well as between priorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Comprehensive monitoring report on Poland's preparations for membership. 2003. Brussels-Warszawa (praca niepublikowana).
 2. Doliwa-Klepacki Z.M., 1997. Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Wydawnictwo 69, Warszawa.
 3. Dunin-Kwinta I., Russek Z., Zieziula J., 2002. Analiza kosztów i korzyści z wejścia polskiej gospodarki rybnej w struktury Unii Europejskiej; opracowanie zlecone przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie (koordynator - Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie) wykonano w Szczecinie, listopad/grudzień 2002 (praca niepublikowana).
 4. Efekty i doświadczenia z wdrażania Programu SAPARD. Cykl konferencji nt. wdrażania Programu SAPARD Projekt SAPARD PL-07-0/01, Kraków: Ministerstwo Rolnictwa, 2003.
 5. EUROPA - Enlargement. Pre-Accession Assistance SAPARD: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/sapard.htm stan na dzień 31.08.2004a.
 6. EUROPA - Enlargement. The Phare Programme: http://europa.eu.int/comm/enlargement/pas/phare/stan na dzień 31.08.2004b.
 7. Financial Instrument for Fisheries Guidance - Instructions for Use. Brussels: European Commission, 2003.
 8. Kaczyński W., 1977. Ekonomiczne problemy dysponowania zasobami morza w rybołówstwie światowym. MIR, Gdynia.
 9. Pawlak E., Mazur Z., 2004. Program SAPARD jako instrument wspierania rozwoju przetwórstwa i marketingu artykułów rybnych (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego). Zeszyty Naukowe AR, Szczecin.
 10. Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"; projekt z dnia 06.02.2004, wersja uwzględniająca wyniki negocjacji pomiędzy Polską a Komisją Europejską. Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dokumenty http://www.minrol.gov.pl/FileRepozytory/FileRepozytoryShowImage.aspx?item_id=6909 stan na dzień 31.08.2004.
 11. Stan realizacji Programu SAPARD: http://www.mir.rol.pl oraz http://www.arim.gov.pl/sapard.html stan na dzień 31.08.2004.
 12. Workshop on the Common Fisheries Policy, Implementation by Poland of the Community Fleet Policy and Structural Measures, PORT 8330, Chairperson: - Mr. Stephanos SAMARAS, DG FISHERIES, Name of meeting room, Location of meeting room, Gdynia, 20-21 November 2003, TAIEX OFFICE, Technical Assistance Information Exchange Office, DG Enlargement, European Commission, in co-operation with, DG FISHERIES.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu