BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Tomasz, Zawisza Sławomir
Tytuł
Ocena działalności towarzystw ubezpieczeniowych w rolnictwie w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego
Evaluation of Insurance Companies Functioning in Agriculture in the Opinion of Surveyed Farmers of the Kujawsko-Pomorskie Region
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 65-73, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia rolnicze, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Rolnictwo, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Agriculture insurance, Performance evaluation of enterprises, Agriculture, Insurance company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w okresie od lipca do sierpnia 2001 roku wśród 188 rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Badania miały na celu określenie znaczenia ubezpieczenia dla rolników indywidualnych oraz oszacowanie postaw rolników wobec towarzystw ubezpieczeniowych. Z badań wynika, że rolnicy niechętnie zawierają umowy ubezpieczeniowe. Niechęć do zawierania ubezpieczeń wynika nie tyle z niezadowolenia z funkcjonowania zakładów ubezpieczeniowych, lecz z wysokich składek za proponowane ubezpieczenia.

This work contains research results concerning insurance companies functioning in agriculture, performed in the period from July to August 2001 on 188 farmers of the kujawsko-pomorskie region. Farmers cooperating with the Insurance Company Agropolisa S.A. (stock company) Bydgoszcz Division took part in this survey. As the results show insurances most often realized by farmers are obligatory, such as insurance of buildings belonging to their farms and OC - farmers' civil liability insurance. The research reveals that the small number of non-obligatory insurances is closely related to the high rate of insurance premium. Insurance companies are not appreciated by some of the farmers as many of them (40.9%) were not satisfied with their activity. The examined farmers, also the satisfied ones, above all, expect the companies to lower the insurance premium (69.1%) and improve the way of functioning, for example improve access to information (19.1%) and make liquidation of damages more efficient (8.0%). Most of the examined farmers (70.2%) are of the opinion that it would be advisable and necessary to set up an institution dealing with Protection of the Insured People Rights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Lasota K., Schmidt D., 2001. Ochrona konsumenta usługi ubezpieczeniowej w prawie europejskim. ASEKURACJA & RE nr 2, ss. 48-56.
  2. Oręziak L., 1998. Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  3. Rojewski K., 1998. Ubezpieczenia rolne w Polsce. Czy powinny być obowiązkowe? Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych nr 3(24), ss. 39-42.
  4. Wiliams Jr A.C., Smith M.L., Young P.C., 2002. Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia. PWN. Warszawa.
  5. Woicka I. L., 1998. Potencjalne konsekwencje przystąpienia Polski do jednolitego rynku ubezpieczeń. Wspólnoty europejskie, Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych nr 3(79), ss. 43-51.
  6. Zawisza S., Kamiński T., 2003a. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie polskim - ewolucja i perspektywy rozwoju wobec procesu integracji z Unią Europejską. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2(295), 102-113.
  7. Zawisza S., Kamiński T., 2003b. Świadomość ubezpieczeniowa rolników jako element zwiększania jakości i konkurencyjności w agrobiznesie. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 983, T. 2, ss. 592-598.
  8. Zawisza S., Kamiński T., 2004. Obowiązkowe ubezpieczenia w rolnictwie w opinii rolników województwa kujawsko-pomorskiego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego nr 1 (37), ss. 5-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu