BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kropsz Irena, Słociak Agnieszka
Tytuł
Opłacalność produkcji cukini przy różnych metodach uprawy
Profitability of Zucchini Production at Different Methods of Cultivation
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 85-98, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Ocena opłacalności produkcji, Produkcja rolna, Warzywa, Warzywnictwo
Estimation of profitability production, Agricultural production, Vegetables, Vegetable farming
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uwzględniając rosnące znaczenie cukinii oraz reakcję plonowania na zachwaszczenie, w pracy porównano wysokość uzyskanego plonu w zależności od terminu odchwaszczania oraz rodzaju ściołowania stosowanego w uprawie. Dodatkowo przeprowadzono analizę opłacalności cukinii uprawianej z siewu w przeliczeniu na 1 ha, określając dochód, wskaźnik opłacalności, koszt jednostkowy i próg rentowności z uwzględnieniem pracy własnej i bez wyceny pracy własnej. (abstrakt oryginalny)

According to the growing meaning of zucchini and reaction of yields on weeding, in the paper the height of crops depending on weeding term and kind of the bedding was presented. In addition, the profitability analysis of zucchini grown on 1 hectare was made, characterising the income, the index of profitability, the unit cost and the breakeven point with or without own labour capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Behr H., 1993. Zucchini. Gemüse 8, 439-440.
 2. Charzewski A., Sikora E., Kaniszewski S., 1976. Cukinia - nowe wartościowe warzywo. Ogrodnictwo nr 3, 61-63.
 3. Dobrzański A., 1999. Ochrona warzyw przed chwastami. PWRiL, Warszawa.
 4. Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text. Warszawa.
 5. Jurgowa A., Sobańska A., Sochacka R., 1991. Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje. PWE, Warszawa, 216-229.
 6. Jankowska G., 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej i zasady typologii gospodarstw rolniczych (według standardów Unii Europejskiej). FAPA, Warszawa, 8-10.
 7. Grontkowska A., 1998. Kalkulacje niepełne. Wieś Jutra nr 13, 31.
 8. Kiziukiewicz T., Sawicki K., 1993. Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menadżera. Wyd. Ekspert, Wrocław.
 9. Kling M., 1995. Düngung vor Zucchini. Gemüse 12, 691.
 10. Kmiecik W., 1986. Wpływ wielkości pozyskiwanych owoców na wielkość plonów i przebieg plonowania cukinii. Acta Agraria et Silvestria, XXV, 157-171.
 11. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR Wrocław, 166-199.
 12. Ludwiczak J., 1978. Podstawy rachunku ekonomicznego w gospodarstwach rolnych. Skrypt AR we Wrocławiu, nr 392, 177-196.
 13. Naumiuk T., 1998. Zasady kalkulacji kosztów. Przedmiot, rodzaje, techniki. Wyd. Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa, 151-179.
 14. Nouri N., 1971. Zucchini - Anbau- und Verwendungsmöglichkeiten in Deutschland. Obst- und Gemüseverwertung 21, Grafing.
 15. Orłowski M., Jadczak D., 1999. Uprawa cukinii dla przemysłu przetwórczego. Hasło Ogrodnicze, 7, 34-35.
 16. Rodkiewicz T., 1998. Wczesność plonowania cukinii uprawianej z siewu. Zesz. Nauk. nr 215, Rolnictwo 42, Bydgoszcz, 207-210.
 17. Rutkowski A., 2003. Zarządzanie finansami. PWE. Warszawa, 133-147.
 18. Skarżyńska A., Augustyńska-Grzymek I., 2002. Koszty jednostkowe i dochodowość produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych w 2001 roku. Zag. Ekon. Roln. Nr 4-5. PAN, IERiGŻ, 107-119.
 19. Skąpski H., Dąbrowska B., 1994. Uprawa warzyw w polu. Wydaw. SGGW, Warszawa.
 20. Stachak S., Woźniak Z., 1981. Elementy metodologii nauk agroekonomicznych. AR Szczecin, 99-104.
 21. Vernigaud P., 1992. Legumes fruits mediterraneens. PHM Revue Hortcole, 331.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu