BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królikowski Zenon
Tytuł
Ludność wiejska i rolnictwo w gospodarce rynkowej - wybrane aspekty
The Rural Areas Population and Agriculture in Market Economy - Selected Aspects
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 99-109, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Dochody ludności, Rolnictwo w gospodarce rynkowej, Ludność wiejska, Dochody rolnicze, Analiza danych statystycznych
People's income, Agriculture in market economy, Rural population, Farm household income, Statistical data analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zawiera analizę procesów i zjawisk gospodarczych w latach 1988-2002. Charakterystyka obejmuje: grupy pracujących w działach i sekcjach gospodarki, zmiany sytuacji demograficznej ludności wiejskiej i w strukturze źródeł jej utrzymania oraz udział poszczególnych działów i sekcji gospodarki w tworzeniu produktu krajowego brutto. Zaprezentowana analiza statystyczna potwierdza tezę o zmniejszaniu się znaczenia rolnictwa dla ludności wiejskiej i w rozwoju obszarów wiejskich.

The agriculture has ever determined the basic of existence for rural population. Nowadays situation is different. In period 1988-2002 the percent of farms provide for work in their own farms decrease, the participation of agriculture in creating national product decrease to 2.7% and the crops and the production most of agriculture products decrease in the relation to the period 1988-1991, when the crops and the production of agriculture products increase in the world range. The article shows the analysis of statistical data which confirm the thesis about increasing meaning of agriculture for the rural population existence and rural areas development. They present the necessity to formulate economics policy directed to rural areas population. Proceedings of creating new, adapted to our participation in UE, agriculture policy seems to have fundamental meaning. The agriculture population needs every kind of earning source of incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Holzer J.Z., 2003. Demografia. PWE, Warszawa.
  2. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna, 2003. GUS, Warszawa.
  3. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003. GUS, Warszawa.
  4. Rocznik Statystyczny RP 2003, 2002, 2000, 1991. GUS, Warszawa.
  5. Woś A.. 2003. Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu