BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Mirosław
Tytuł
Metody ABC i XYZ w zarządzaniu zapasami w gospodarstwach indywidualnych
ABC and XYZ Methods in the Management of Reserves in Private Farms
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 131-138, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gospodarstwem rolnym, Indywidualne gospodarstwa rolne, Zapasy
Arable farm management, Individual arable farms, Inventories
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę wykorzystania metod ABC i XYZ do klasyfikacji zapasów w gospodarstwach indywidualnych o typie rolniczym „zwierzęta żywione paszami treściwymi". Stwierdzono, że w strukturze ilościowej zapasów gospodarstwa największym udziałem charakteryzowała się mieszanka zbożowa. W ujęciu wartościowym natomiast, ze zbliżonym udziałem, dominowało stado obrotowe trzody chlewnej. Znaczenie ilościowe i wartościowe pozostałych grup zapasów było niewielkie.

In the paper the use of ABC and XYZ methods for reserves management in private farms of agricultural type "animals fed with protein fodders" is presented. In the quantitative structure of reserves with the share at the level of about 50% cereals mixed dominated. In the valuable structure of reserves, with similar share, the circulating swine herd dominated. The quantitative and valuable importance of another groups of reserves was not large. There were proposed quantitative and valuable proportions of reserves in farm as follows: group A - 65/70%, group B - 15/20%, group C - 20/10%. The circulating swine herd was classified to the group AX of reserves, the circulating cattle herd was classified to the group BX of reserves while crop protection chemicals and mineral fertilizers were classified to the group CY of reserves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abt S., 2000. Zarządzanie logistyczne w praktyce. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Zeszyty Naukowe nr 3, Poznań.
 2. Brown R.G., 1982. Advanced Service Parts Inventory Control. Materials Management Systems. Norwich.
 3. Dobrzyński M., 1999. Logistyka. Politechnika Białostocka, Białystok.
 4. Dworecki S.E., 1999. Zarządzanie logistyczne. Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk.
 5. Dziechciarz J. (red.), 2002. Ekonometria. Metody, przykłady, zadania. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 6. Magee J.F., Copacino W.F., Rosenfield D.B., 1985. Modern Logistics Management. Integrating Marketing, Manufacturing, and Physical Distribution, New York.
 7. Milewscy B. D., 2001. Just-in-Time. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 8. Pfohl H.Ch., 1998. Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Biblioteka Logistyka, Poznań.
 9. Ruppenthal K., McKinnel H.A. Jr., 1968. Business Logistics in American Industry. Stanford University, Stanford.
 10. Thomas J., 1995. Down But Not Out. Distribution, July.
 11. Wasilewski M., 2003a. Just-in-Time w gospodarstwach rolniczych. Przegląd Organizacji nr 11. Wydawnictwo TNOiK, Warszawa.
 12. Wasilewski M., 2003b. Kształtowanie poziomu i kosztów zapasów w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G - Ekonomika Rolnictwa, tom 90, zeszyt l, Wydawnictwo „Wieś Jutra", Warszawa.
 13. Witkowski J., 1999. Logistyka firm japońskich. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 14. Woźniak H., 1992. Wykorzystanie analizy typu ABC i XYZ w logistyce sfery zaopatrzenia. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, nr 7/8, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu