BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawrzyniak Bogdan M., Wojtasik Bolesław
Tytuł
Zmiany wykształcenia mieszkańców wsi w latach 1996-2002
Changes of Education Level of Rural Population Since 1996 to 2002
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2004, R. 3, nr 2, s. 139-147, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Analiza danych statystycznych, Wykształcenie, Kapitał ludzki, Ludność wiejska
Intellectual capital, Statistical data analysis, People's education, Human capital, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto analizę czynnika ludzkiego w rolnictwie, jako odpowiedzialnego za potencjał intelektualny mieszkańców wsi. Czynnik ludzki w rolnictwie uznano za czwarty czynnik produkcji, obok ziemi, kapitału i pracy. Potencjał intelektualny mierzono odsetkiem osób legitymujących się wykształceniem wyższym i średnim. Obserwacje przeprowadzono na podstawie wyników powszechnego spisu rolnego z 1996 i 2002 roku.

In the paper there was analysed human factor in agriculture which is responsible for intellectual potential in the countryside. Human factor in agriculture was recognized as the fourth factor beside land, capital and work. Intellectual potential was measured as percentage of population with secondary or high education level. This level in 1996 was 19.9% and after six years 28.8%. Also the economic activity of people connected with agriculture was grown up. The research shows that farmers are better prepared to function in the Common Agricultural Policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem, 2003. GUS, Warszawa.
  2. Małanicz Z., 1969. Wpływ wykształcenia rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw chłopskich. Roczniki Nauk Rolniczych, T. 114.
  3. Wawrzyniak B., 2001. Luka edukacyjna barierą procesu integracji polskiej wsi i rolnictwa z Unią Europejską. Wieś i Rolnictwo nr 3.
  4. Zegar J. (red.), 2003. Zróżnicowanie regionalne rolnictwa. GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu