BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Wspólny rynek w świetle teorii integracji
The Common Market in the Context of Integration Theory
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 5-22, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Rynek, Integracja gospodarcza, Integracja regionalna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Market, Economic integration, Regional integration, International economic relations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ważną cechą współczesnej gospodarki światowej jest postępujący i pogłębiający się proces integracji regionalnej. W pracy omówiono istotę i przesłanki integracji regionalnej oraz jej instytucjonalne formy. Przedstawiono również koncepcję wspólnego rynku w neoklasycznym modelu integracji regionalnej.

This article deals with common market theory issues, which are grounded in the theory of regional integration. The article comprises three parts. The first part discusses the essence and conditions for regional integration; it identifies its basic features, manifestations and consequences. The discussion is presented in the broader context of globalisation processes in the modern economy. In the second part, the author discusses institutional forms of integration with regard to B. Balassa's well-known theory. The author draws attention to the mutual relationships and interdependencies between each phase (stage) of integration. The third part offers a critical analysis of the neo-classical common market model. The author discusses its basic assumptions, identifies the mechanism of integration, and reveals its fundamental implications for integration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balassa B., Przyczynek do teorii integracji gospodarczej [w:] Z problemów integracji gospodarczej, PWG, Warszawa 1968.
 2. Bożyk P., Międzynarodowa integracja gospodarcza [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 1998.
 3. Budnikowski A., Globalizacja a regionalizacja, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, Warszaw a 2000.
 4. Hansen D.,Nielsen J.U.M.,An Economic Analysis of the EU,McGraw-Hill,London 1999.
 5. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 6. Kreuzer S.,EU-Integration, FP, Pforzheim 1998.
 7. Liberska B., Procesy globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej [w:] Globalizacja gospodarki światowej a integracja regionalna, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN, Warszawa 1998.
 8. Machlup F., Integracja - narodziny i rozwój idei, PWN, Warszawa 1986.
 9. Makać A., Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej [w.] Współczesna gospodarka światowa, red. A.B. Kisiel-Łowczyc, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 10. Martin H .P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 11. Miklaszewski S., Unia Europejska a interesj 167y ekonomiczne krajów Grupy Wyszehradz-kiej, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków 1997.
 12. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 13. Nowak A.Z., Integracja europejska. Szansa dla Polski?, PWE, Warszawa 2002.
 14. Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, red. E. Oziewicz, PWN, Warszaw a 2001.
 15. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 16. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Rozwój rynków, PWN, Warszawa-Łódź 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu