BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oczkowska Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynniki determinujące rozwój joint venture w Polsce
Factors Determining the Development of Joint Yentures in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 663, s. 23-40, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Joint ventures, Spółki joint ventures, Spółki kapitałowe, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Joint ventures, Joint venture, Capital company, Foreign investment, Direct investments
Uwagi
summ.
Abstrakt
Najczęściej stosowaną formą wchodzenia na rynek polski przez przedsiębiorstwa zagraniczne w latach 90. są joint venture. W artykule omówiono wielkość i strukturę joint venture w Polsce oraz przedstawiono korzyści funkcjonowania przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce.

This article presents the conditions governing the creation and functioning of foreign capital in Poland. The author discusses legal, economic, market and cost factors as well as things that facilitate economic activity such as the system of investment incentives and the transport and telecommunications infrastructure. She analyses the magnitude and structure of joint ventures in Poland in light of the these factors. The author also identifies the benefits and negative aspects of foreign company operations in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bajor E., Konkurencyjność w pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, „Przegląd Organizacji" 2001, nr 5.
 2. Beven A.A., Estrin S., The Determinants of Foreign Direct Investment in Transition Economies, London Business School-Centre for New and Emerging Markets, London, October 2000.
 3. CESTAT, Statistical Bulletin, Warszawa 1999, nr 2.
 4. Dąbrowski W., Zarządzanie promocją bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 5. Durka B., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
 6. Dusza M., Rynek kapitatowy [w:] System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 7. Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2000 roku. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2001.
 8. Liberska B., Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Wnioski dla Polski z doświadczeń innych krajów [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, PTE, Warszawa 1999.
 9. Mapa ryzyka inwestycyjnego. Ujęcie regionalne, red. K. Gawlikowska-Hueckel, IBnGR, Warszawa 1997.
 10. Polak W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, materiały konferencyjne, Warszawa 2002.
 11. Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji, bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, AE w Krakowie, Kraków 2001.
 12. Rocznik statystyczny RP, GUS, Warszawa 2000.
 13. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, „Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 14. Szromnik A., Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści oraz uwarunkowania [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, red. J.W. Wiktor, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 15. Wiktor J. W., Zembura R., Zbikowska A., Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce (w świetle wyników badań empirycznych} [w:] Marketing. Paradygmaty. Zastosowania. Przełom wieków, red. K. Mazurek-Łopacińska, A. Styś, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 16. The World Competitive, Yearbook, IMD 1999.
 17. World Investment Report. Cross-border Mergers and Acquisitions and Development, United Nations, New York- Geneva 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu