BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tańska-Hus Bożena
Tytuł
Emerytury strukturalne w krajach UE i w Polsce jako instrument poprawy struktury agrarnej i przyspieszenia wymiany pokoleń
Early Retirements in EU Countries and in Poland as the Instrument of the Agrarian Structure Improvement and Accelerations of the Exchange of Generations
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 336-340, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Renta strukturalna, Wspólna Polityka Rolna, Polityka rolna, System emerytalny, Emerytury
Structural pension, Common Agricultural Policy (CAP), Agricultural policy, Pension schemes, Pensions
Uwagi
summ.
Abstrakt
Istotnym instrumentem polityki rolnej w zakresie przemian agrarnych jest obowiązująca ustawa z 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych wzorowana na rozporządzeniu Rady WE nr 2079/92 - zastąpionego obecnie rozporządzeniem Rady WE nr 1257/99. Celem autorki było przedstawienie rozwiązań prawnych w zakresie wcześniejszych emerytur w krajach UE oraz konfrontacje ich z rozwiązaniami przyjętymi w ustawodawstwie polskim i wskazanie rozbieżności.

The important instrument of the rural policy in a sphere of the agrarian transformations is initialing from I January 2002, with the Act of 26 April 2001 about structural pensions in the agriculture, the system of structural early retirements, which is leaning on the Council Regulation No. 2079 of 30 June 1992 (at present displaced by the Council Regulation No. 1257/99) with enactive the program of the financial assistance for trippant on the early retirement in agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Piątkowski K. (2001): Rolnicze ubezpieczenia we Francji - Mutualitč Sociale Agricole. [W:] KRUS ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia nr l (9).
  2. Skwarka B. (1991): Ubezpieczenia społeczne rolników indywidualnych we Francji. Wieś i Rolnictwo 2 (71).
  3. Tryfan B. (1993): Zabezpieczenia socjalne ludności rolniczej we Francji. Wieś i Rolnictwo l (78).
  4. Tryfan B., van Deenen B., Okuniewski J. (1997): Ubezpieczenia społeczne w rolnictwie Niemiec i Polski. PAN, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. z 2001 Nr 52 poz. 539).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu