BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewski Robert, Zastempowski Maciej
Tytuł
Wpływ zarządzania jakością na zwiększanie przewagi konkurencyjnej w świetle doświadczeń największych korporacji świata
The Quality Management and its Impact on Business Competitiveness in the Global Environment
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 68-77, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie jakością, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Korporacje międzynarodowe, Globalizacja, Studium przypadku
Quality management, Enterprise competitiveness, International corporation, Globalization, Case study
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
Głównym celem niniejszego opracowania jest ocena wpływu zarządzania jakością na zdolność konkurencyjną przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach globalizacji. Produkty oraz usługi wielu z transnarodowych korporacji same w sobie są wzorem doskonałej jakości, a stosowane rozwiązania technologiczne oraz metody zarządzania stanowią często nieosiągalny przedmiot aspiracji, a nawet marzeń licznej rzeszy konkurentów. Co więcej organizacje te są często potężniejsze niż niejedno suwerenne państwo europejskie, azjatyckie czy afrykańskie, a podejmowane w ciszy gabinetów ich zarządów decyzje wpływają na losy świata w równie znaczącym stopniu jak szeroko omawiane w masmediach posunięcia polityków. Powstaje zatem pytanie: czy istotnie problematyka jakości odgrywa ciągle istotną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej korporacji? Może się wydawać ono trywialne, jednak nie należą do rzadkości przedsiębiorstwa, które uważają się wręcz za uosobienie wysokiej jakości i doskonałości. Niestety, taka postawa często jest pierwszym objawem zbliżających się poważnych problemów. Czasami jednak trudno, szczególnie liderom, przyjąć do wiadomości, iż łatwiej osiągnąć pozycję najlepszego przedsiębiorstwa w danej dziedzinie niż ją później utrzymać. Nie można bowiem tego dokonać bez ciągłego dążenia do doskonałości, a drogą ku niej wiodącą jest bezustanne usprawnianie jakości w każdym aspekcie i obszarze funkcjonowania organizacji.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of this paper is to investigate if quality management has still influence on business competitiveness in the global environment. The products and services of most of TNCs corporations are themselves a pattern of top quality, their technological solutions and management methods are for many competitors still beyond reach. These organizations are more powerful than even some independent European, Asian and African countries. Decisions made in peaceful offices by the board members of these corporations influence the course of events worldwide to the same extent as some decisions made by politicians, however, the latter decisions are usually given wide media coverage. Here arises the question if the TNCs have to focus their attention on quality issues to create strong competitive business position. The question may appear trivial but corporations that claim themselves to be the embodiment of quality and perfection are not a rarity. Unfortunately, such an attitude is often a signal of some oncoming problems. However, sometimes it is hard, especially for leaders, to understand that it is easier to attain a top position among corporations operating in the same field than to maintain it later on. This cannot be achieved without a continual aiming at perfection, the key to which is an ongoing process of quality improvement in every aspect and area that the corporation operates in.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Karaszewski R. (2004), Rozwój systemów jakością w procesie wzrostu gospodarczego [w:] Czynniki wzrostu gospodarczego, M. Haffer [red.], W. Karaszewski, Wyd. UMK, Toruń.
  2. Karaszewski R., (2003), Systemy zarządzania jakością największych korporacji świata i ich dyfuzja (zjawisko, rozwój, znaczenie), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wyd. UMK, Toruń.
  3. Karaszewski R. (2004), Zarządzanie jakością jako determinanta zwiększania przewagi konkurencyjnej w warunkach globalizacji, [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Success 2004, Lublin
  4. Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością - koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK, Toruń.
  5. Stankiewicz J.M. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOIK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu