BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwin Jolanta
Tytuł
Kapitał amortyzacyjny w przedsiębiorstwie
Depreciation Capital in the Enterprise.
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2003, nr 475, 284 s., rys., tab., bibliogr. s.257-275
Słowa kluczowe
Amortyzacja, Kapitał amortyzacyjny, Kapitał przedsiębiorstwa, Inwestycje własne przedsiębiorstwa, Finansowanie inwestycji, Wartość dochodowa przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Amortization, Amortization capital, Business capital, Company's own investments, Investment financing, Value of profitable enterprise, Literature review
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Dokonano określenia realnej wartości kapitału amortyzacyjnego i oceny możliwości finansowania z niego działalności inwestycyjnej przez polskie przedsiębiorstwa. Omówiono kapitałowy charakter amortyzacji w aspekcie inwestycji rzeczowych. Przedstawiono badanie istoty kapitału amortyzacyjnego, w tym podatkowej tarczy amortyzacyjnej, w teorii kształtowania struktury kapitału przedsiębiorstw. Zaprezentowano także wyniki badań empirycznych, które miały na celu określenie wartości realnej kapitału amortyzacyjnego i ocenę możliwości finansowania z niego inwestycji rzeczowych przez polskie przedsiębiorstwa.

The article consists of a definition of a real value of depreciation capital. The author estimated possibilities of financing the investment activity by Polish enterprises using depreciation capital as well as discussed a capital nature of depreciation in the aspect of capital investments. The author also has presented the idea of depreciation capital together with the depreciation tax shield, in the theory of shaping the structure of business capital. The paper, moreover, consists of results from empirical research on real value of depreciation capital and possibilities of financing the investments by Polish enterprises using depreciation capital.(AŁ)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1969.
 2. Albach H., Hunsdiek E., Kokaj L.: Finanzierung mit Risikokapital. Stuttgart 1986.
 3. Alexander D.: Financial Reporting. SSAP 12. Companies 1985.
 4. Ashton D.J.: Corporate Financial Policy: American Analytics and U.K. Taxation. "Journal of Business Finance and Accounting" 1991, nr 4.
 5. Auerbach A.J.: Inflation and Choice of Asset Life. "Journal of Political Economy" 1979, nr 3.
 6. Auerbach A.J.: Inflation and Tax Treatment of Firm Behavior. "American Economic Review" 1981, nr 2.
 7. Auerbach A.J.: Real Determinants of Corporate Leverage. W: Corporate Capital Structures in the U.S. University of Chicago Press, Chicago 1985.
 8. Auerbach A.J.: Tax Reform and Adjustment Cost: The Impact on Investment and Market Value. "International Economic Review" 1989, No 4.
 9. Auerbach A.J.: The Theory of Excess Burden and Optimal Taxation. W: Handbook of Public Economics. Red. A.J. Auerbach, M. Feldstein. North-Holland, Amsterdam, New York, Oxford 1985.
 10. Backhouse R.E.: A Methodological Appraisal of Keynesian Economics. Maszynopis powielony, 1992.
 11. Backhouse R.E.: The Rhetoric and Methodology of Modern Macroeconomics. W: Reflections on the Development of Modern Macroeconomics. Red. B. Snowdon, H.R. Vane. Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 12. Backhouse R.E.: Truth and Progress in Economic Knowledge. Edward Elgar, Cheltenhamn 1997.
 13. Bebel A., Bernstein E.: Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx 1844-1883. T. 3. Stuttgart 1983.
 14. Belka M.: Doktryna ekonomiczno-społeczna Miliona Friedmana. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.
 15. Bernard Y., Colli J.C.: Słownik ekonomiczny i finansowy. Wydawnictwo Książnica, Katowice 1994.
 16. Bernstein P.L.: Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1997.
 17. Bernstein L.A., Wild J.J.: Analysis of Financial Statements. McGraw-Hill, New York 2000.
 18. Bestmann U., Ebert G., Grimm-Curtus H., Pfeiffer R., Preissler P., Wanner E., Wenzel G., Wiese O.: Kompendium der Betriebswirtschaftslehre. R. Oldenburg Verlag, München, Wien 1994.
 19. Bhattacharya G.M.: Corporate Finance and the Legacy of Miller and Modigliani. "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 20. Bielawska A.: Podatek dochodowy w sterowaniu działalnością inwestycyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 21. Bielawska A.: Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 22. Bielawska A.: Polityka podziału zysku i aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. II. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 23. Bielawska A.: Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 7.
 24. Bielawska A.: Teoretyczne przestanki wyboru metod finansowania inwestycji. "Ekonomista" 1995, nr 4.
 25. Bielawska A.: Finanse przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 26. Bień W. Nisengolc S.: Ewidencja środków trwałych i amortyzacja. PWE, Warszawa 1983.
 27. Bień W.: Zarządzenie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1998.
 28. Blajer P.: Kredyt drogi, niedostępny i zbyt ryzykowny. "Rzeczpospolita" z 12.11.2002.
 29. Blaug M.: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 30. Bodie Z.: Common Stocks as a Hedge Against Inflation. "Journal of Finance" 1976, May.
 31. Boguszewski J.: Instrumenty finansowe w procesach reprodukcji majątku trwałego. PWE, Warszawa 1979.
 32. Boguszewski P., Puchalska K., Kocięcki A., Jankiewicz Z.: Wyniki finansowe przedsiębiorstw w 1999 roku ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i danych GUS. Materiały i Studia, z. 110. NBP, Warszawa 2000.
 33. Borowiecki R.: Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1988.
 34. Brighman E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami. T. 1. PWE, Warszawa 2000.
 35. Byrski B., Luchter E.: Produktywność środków trwałych w przemyśle a decyzje inwestycyjne. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie nr 50.
 36. Cadwell B.: Clarifying Popper. "Journal of Economic Literature" 1997, nr 1.
 37. Capra F.: Punkt zwrotny. PIW, Warszawa 1987.
 38. Chick V.: Macroeconomics After Keynes. Philip Allan, Oxford 1983.
 39. Ciołek R.: Krok naprzód. Planowanie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. "Rzeczpospolita" z 10-11.08.2002.
 40. Cohen D., Hassett K. A., Hubbard R.G.: Inflation and the User Cost of Capital: Does Inflation Still Matter? Working Paper No 6046. "National Bureau of Economic Research" 1997, May.
 41. Cooley P.L., Heck J.L.: Significant Contributions to Finance Literature. Financial Management 1981.
 42. Copeland T., Weston J.F.: Financial Theory and Corporate Policy. Addison-Wesley, Reaging 1988.
 43. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 44. Czerwiński Z.: Dylematy ekonomiczne. PWE, Warszawa 1992.
 45. Dalton H.: Zasady skarbowości. Wydawnictwo K. Rutski, Łódź 1948.
 46. Dammon R.M., Senbet L.W.: The Effect of Taxes and Depreciation on Corporate Investment and Financial Leverage. "Journal of Finance" 1988, nr 43.
 47. Deane P.: The Evolution of Economic Ideas. Cambridge University Press, Cambridge 1978.
 48. DeAngelo H., Masulis R.W.: Optimal Capital Structure under Corporate and Personal Taxation. "Journal of Financial Economics" 1980, nr 8.
 49. Deffosee G.: La gestion financière des entreprises. T. I. Paris 1956.
 50. Diederich H.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Verlag W. Kohlammer, Stuttgart, Berlin, Köln 1989.
 51. Dietz H.: Die Normierung der Abschreibung in Handels- und Steuerbilanz. Westdeutscher Verlang, Opladen 1971.
 52. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F.: Praktyczne zarządzanie kapitałem firmy. Paanpol, Poznań 1992.
 53. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 54. Domar E.D.: Szkice z teorii wzrostu gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1962.
 55. Dotan A., Ravid S.A.: On the Interaction of Real and Financial Decision of the Firm Under Uncertainty. "Journal of Finance" 1988, nr 40.
 56. Dow S.C.: Macroeconomic Thought. A Methodological Approach. Blackwell, Oxford 1985.
 57. Duraj J.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1993.
 58. Durand D.: Costs of Debt and Equity Funds for Business: Trends and Problems of Measurement. Conference on Research in Business Finance. National Bureau of Economic Research, New York 1952.
 59. Edwards E.G.: Depreciation and the Maintenance of Real Capital. W: J.L. Mojl: Depreciation and Replacement Policy. Amsterdam 1961.
 60. Eichhorn P., Thiemeyer T.: Finanzierung öffentlichen Unternehmen. Festschrift für Paul Munch. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1979.
 61. Elementy strategii rozwoju przemysłu. Red. W. Janasz. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 62. Emery D.R., Finnerty J.D.: Principles of Finance with Corporate Applications. West Publishing Company 1991.
 63. Fama E., Schwert G. W.: Asset Returns and Inflation. "Journal of Financial Economics" 1977, November.
 64. Federman R.: Bilanzierung nach Handelsrecht und Steuerrecht. Erich Schmidt Verlag, Stuttgard 1992.
 65. Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 1993.
 66. Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstw. Poltext, Warszawa 1998.
 67. Fedorowicz Z.: Finanse przedsiębiorstwa. Poltext, Warszawa 1995.
 68. Feldstein M.: Inflations, Tax Rules and Capital Formation. University of Chicago Press, Chicago 1983.
 69. Feldstein M.: The Costs and Benefits Going from Low Inflation to Price Stability. Working Paper No 5469. "National Bureau of Economic Research" 1996, February.
 70. Feldstein M., Green J., Sheshinski E.: Inflation and Taxes in a Growing Economy with Debt and Equity Finance. Technical Report No 210. Institute for Mathematical Studies in the Social Sciences, June 1976.
 71. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko. PWE, Warszawa 2000.
 72. Fisher I.: The Nature of Capital and Income. Macmillan, New York 1906.
 73. Firth M.: The Relationship between Stock market Returns and Rates of Inflation. "Journal of Finance" 1979, March.
 74. Flejterski S.: Eklektyczny paradygmat współczesnych finansów. Wnioski i rekomendacje dla nauki i praktyki. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2. Red. K. Znaniecka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 75. Flejterski S.: Kapitał a mikro-, mezzo-, makro- i megafinanse. W: Twój Kapitał 2001. Zachodniopomorskie Forum Finansowo-Kapitałowe. Szczecin 2001.
 76. Foster J.: Evolutionary Macroeconomics. Allen and Unwin, London 1987.
 77. Franke G., Hax H.: Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt. 4 Aufl. Berlin-Heidelberg 1999.
 78. Fraassen B.C. van: Laws and Symmetry. Clarendon Press, Oxford 1989.
 79. Friedman M.: From Galbraith to Economic Freedom. The Institute of Economic Affairs, Occasional Paper nr 49. London 1977.
 80. Funkcje przyśpieszonej amortyzacji w transporcie. Red. J. Burusewicz. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1994.
 81. Gajdka J., Wolińska E.: Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. T. 2. FRwP, Warszawa 1998.
 82. Gajl N.: Teorie podatkowe w świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 83. Garhammer Chr.: Finanzierungswirkung der Abschreibung. "Das Wirtschaftsstudium" 1990, H. 11.
 84. Gee P.: Spicer and Peglers Book-keeping and Accounting. Butterworth, London 1993.
 85. Gesamtwirtschaftliche Wirkungen der Existenzgründungspolitik sowie Entwicklungen der mit öffentlichen Mitteln - insbesondere Eigenkapitalhilfe - geforderten Unternehmensgründungen. München-Dortmund-Bonn 1999.
 86. Glautier M.W.E., Underdown B.: Accounting Theory and Practice. Pitman Publishing, London 1991.
 87. Glikman P.: Reprodukcja majątku trwałego w Polsce. Diagnoza kryzysu i kierunki rozwiązań systemowych. PWE, Warszawa 1987.
 88. Glikman P., Kotowicz-Jawor J., Żółkiewski Z.: Rezerwy kapitału trwałego w Polsce. Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
 89. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P: Rachunkowość dla menedżerów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 90. Głuchowski J., Handor D., Patyk J., Szymańska J.: Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 91. Gnytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I.: Rachunkowość finansowa. Cz. 1. Difin, Warszawa 1996.
 92. Gonedes N.J.: Evidence on the Tax Effects of Inflation Under Historical Cost Accounting Methods. "Journal of Business" 1981, nr 40.
 93. Gonedes N.J.: Evidence on the Tax Effects of Inflation Under Historical Cost Accounting Methods. "Journal of Business" 1981, nr 54.
 94. Gordon M.J.: Depreciation Allowances, Replacement Requirements and Growth. A Comment. "American Economic Review" 1955, nr 4.
 95. Grądalski F.: Kierunki racjonalizacji systemu finansów publicznych w Polsce. "Ekonomista" 2002, nr 2.
 96. Gruba M.: Funkcje amortyzacji środków trwałych w przedsiębiorstwach państwowych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1983.
 97. Gründl H., Schmeiser H.: Marktwertorientierte Unternehmens- und Geschäftsbereichssteuerung in Finanzdienstleistungsunternehmen. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 2002, nr 8.
 98. Hall R.E., Jorgenson D.W.: Application of the Theory of Optimum Capital Accumulation. W: G. Fromm: Tax Incentives and Capital Spending. The Brooking Institution, Washington 1971.
 99. Hall R.E., Jorgenson D.W.: Tax Policy and Investment Behavior. "American Economic Review" 1967, nr 3.
 100. Hamada R.S.: Financial Theory and Taxation in an Inflationary World: Some Public Policy Issues. "Journal of Finance" 1985, nr 40.
 101. Hausman D.M.: Kuhn, Lakatos and the Character of Economics. W: New Directions in Economic Methodology. Red. R.E. Backhouse. Routledge, London 1994.
 102. Hax K.: Abschreibung und Finanzierung. "Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung" 1955, nr 7.
 103. Hax K.: Die Substanzerhaltung der Betriebe. Köln, Opladen 1957.
 104. Hax K.: Mitteilung: Karl Marx und Friedrich Engels über den Kapazitätserweiterungseffekt. "Zeitschrift für Handelswissenschaftliche Forschung" 1958, nr 10.
 105. Heibrich Z.: Technika a rezerwy wydajności. P WE, Warszawa 1987.
 106. Heinen E.: Industriebetriebslehre. Verlag Gabler, Wiesbaden 1972.
 107. Hendriksen E.A., Breda M.F. van: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 108. Helta M.: Zagadnienia amortyzacji środków trwałych rolnictwa uspołecznionego. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1983.
 109. Holis M., Nell E.J.: Rational Economic Man. A Philosophical Critique of Neo--Classical Economics. Cambridge 1975.
 110. I win J.: Abschreibungskapitalakkumulation und Investitionsfinanzierung in polnischen Unternehmen. International Wirtschaftsbriefe IWB nr 24/2002. Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne 2002.
 111. Iwin J.: Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie -przepływ, fundusz, kapitał. W: Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej. NBP, Warszawa-Pułtusk 1999.
 112. Iwin J.: Amortyzacja w finansowaniu majątku trwałego przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 894. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 113. Iwin J.: Podatkowy efekt amortyzacji. "Gazeta Prawna" 2002, nr 151.
 114. Iwin J.: Theory of Irrelevance of Capital Structure Versus Depreciation Tax Shield. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 305, Folia Oeconomica Stetinensia nr 7. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 115. Iwin J., Niedzielski Z.: Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 116. Jaffe J., Mandelker G.: The Fisher Effect for Risky Assets: An Empirical Investigation. "Journal of Finance" 1976, May.
 117. Jajuga K.: Merlon Miller a rozwój współczesnych finansów. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe nr 894. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 118. Jakubczyc J.: Zarządzanie finansami. Odpowiedzialność finansowa. Wrocław 1999.
 119. Janasz W.: Gospodarka środkami pracy w przedsiębiorstwie. Politechnika Szczecińska, Szczecin 1986.
 120. Janasz W.: Gospodarowanie majątkiem trwałym w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 121. Janasz W.: Niektóre przestanki wyboru norm amortyzacji. "Bank i Kredyt" 1977, nr 6.
 122. Janasz W.: Zarządzanie kapitałem trwałym w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1993.
 123. Janik W.: Zasilanie funduszu rozwoju w przedsiębiorstwach przemysłowych. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1984, nr 9.
 124. Janssen M.C.W.: What is this Thing Called Microfoundations? "History of Political Economy" 1991,nr 4.
 125. Jarugowa A., Male W., Sawicki K.: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 1990.
 126. Jasper L.Th.: Steuerliche Maßnahmen zur Investitionsforderung. Bonn 1978.
 127. Jensen M.C, Meckling W.M.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 128. Jerzemowska M.: Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 129. Jędrzejczak K.: Amortyzacja środków trwałych i jej funkcje. PTE, Warszawa 1987.
 130. Jędrzejewska K.: Rezerwy mogą być groźniejsze niż darowizny. "Rzeczpospolita" z 15.11.1996.
 131. Johanson H.G.: The Keynesian Revolution and the Monetarist Counter-Revolution. "American Economic Review" 1971, nr 2.
 132. Jorgenson D.W.: Capital Theory and Investment Behavior. "American Economic Review" 1963, nr 2.
 133. Kaleta J., Romanowska W.: Finanse organizacji gospodarczych. PWN, Warszawa 1984.
 134. Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa. Red. J. Sobiech. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 135. Karę D.D., Price D.I.: Market Structure and Financial Leverage: Does Market power Affect Debt and Equity Decisions. "Akron Business and Economic Review" 1990, nr 2.
 136. Kasiewicz S.: Waloryzacja amortyzacji w warunkach wzrostu cen. Instytut Finansów, Warszawa 1985.
 137. Klamer A.: Conversations with Economists. Rowman and Allanheld, Totowa 1984.
 138. Knieps G., Küpper H.U., Langen R.: Abschreibungen bei fallenden Wieder-beschaffungspreisen in stationären und nicht Markten. "Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung" 2001.
 139. Komar Z.: Szkoła inwestowania. PRET, Warszawa 1994.
 140. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wydawnictwo Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969.
 141. Kotowicz-Jawor J.: Aktywność rozwojowa największych firm. Największe firmy Rzeczpospolitej. Lista 500. "Rzeczpospolita" z 8.05.2002.
 142. Kotowicz-Jawor J.: Jak inwestują największe przedsiębiorstwa. Największe firmy Rzeczpospolitej. Lista 500. "Rzeczpospolita" z 8.05.2001.
 143. Korndorfer W.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre Aufbau, Ablauf, Führung, Leitung. Verlag Gebier, Wiesbaden 1992.
 144. Kruschwitz L.: Investitionsrechnung. 3 Aufl. Berlin-New York 1987.
 145. Kühn T.S.: Struktura rewolucji naukowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1968.
 146. Kühne K.: Der Kapazitätserweiterungseffekt der Abschreibungen (sag. Lohmann-Ruchti-Effekt) in mikro- und makroökonomischer Sicht. W: Finanzierung öffentlicher Unternehmen. Red. P. Munch. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1979.
 147. Kuklewska M.: Ryzyko przedsiębiorstwa w polityce podatkowej państwa. W: Zdolność podatkowa i wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 148. Lakatos L: Pisma z filozofii nauk empirycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 149. Lange O.: Ekonomia polityczna. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1967.
 150. Langen H.: Einige Modelldarstellungen des Kapazitätserweiterungseffekts. "Betriebswirtschaft und Praxis" 1964.
 151. Leksykon finansowo-bankowy. PWE, Warszawa 1991.
 152. Leksykon naukowo-techniczny. WNT, Warszawa 1989.
 153. Leksykon rachunkowości. Red. E. Nowak. PWH, Warszawa 1996.
 154. Leśkiewicz I., Leśkiewicz Z.: Zarys metodologii ekonomii. Cz. II. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 155. Levy H., Arditti F.D.: Valuation, Leverage, and the Cost of Capital in the Case of Depreciable Assets. "Journal of Finance" 1973, June.
 156. Litwińczuk H.: Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich: podatki dochodowe - teksty i komentarz. "KiK" - Konieczny i Kruszyński, Warszawa 1996.
 157. Litwińczuk H.: Prawo podatkowe podmiotów gospodarczych. KiK, Warszawa 1996.
 158. Lohmann M.: Abschreibungen, was sie und was się sind nicht. Der Wirtschaftsprüfer 1949.
 159. Lubińska T., Iwin J.: Kredytowanie sektora budżetowego i niefinansowego przez banki a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 160. Lücke W.: Rechnungslegung nach Handels und Steuerrecht. Sollfuß, Bonn 1985.
 161. Luger A.U.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. C.H. Hanser Verlag, München, Wien 1987.
 162. Lumby S.: Investment Appraisal and Financing Decisions. Chapman and Hall, London 1991.
 163. Mackiewicz M.: Podażowe czynniki wzrostu gospodarczego w RFN w latach 1960 -1991. "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 4.
 164. Malewicz A.: Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach. Cz. I. Sprawozdawczość i analiza finansowa. Zarządzanie kapitałem. Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ, Warszawa 1993.
 165. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 2001.
 166. Maltry H., Keilus M.: Bewertungsansätze in der Kostenrechnung. W: Kostenrechnung. Aufgaben und Losungen. Red. H. Burchert. Oldenburg, München, Wien 2001.
 167. Mata encyklopedia ekonomiczna. Wyd. 2. PWE, Warszawa 1974.
 168. Mandelker G.N., Rhee S.G.: The Impact of the Degree of Operating and Leverage on Systematic Risk of Common Stock. "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1984, nr 19.
 169. Marsden K.: Links Between Taxes and Economics Growth. Same Empirical Evidence. Washington 1983.
 170. Martin J.D., Cox S.H., McMinn R.D.: The Theory of Finance. Evidence and Applications. The Dryden Press, Chicago 1988.
 171. Martyniuk T.: Polityka amortyzacyjna w strategii przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 172. Martyniuk T.: Rzeczowy majątek trwały. Wycena i ewidencja. ODDK, Gdańsk 1998.
 173. Matyniuk T.: Zasady wyceny i amortyzacji majątku trwałego. ODDK, Gdańsk 1996.
 174. Matin J.D., Cox S.H., McMinn R.D.: The Theory of Finance. Evidence and Applications. The Dryden Press, Chicago 1988.
 175. Mayer T.: Prawda kontra precyzja w ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 176. Mączyńska E.: Modernizacja środków trwałych w warunkach postępu naukowo-technicznego. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1986, nr 10-11.
 177. Mączyńska E.: Kruchość rentowności. Największe firmy Rzeczpospolitej. Lista 500. "Rzeczpospolita" z 8.05.2002.
 178. Mączyńska E., Zawadzki M.: Przejadanie majątku. Kontrola Państwowa (dwumiesięcznik poświęcony doskonaleniu organizacji i metod kontroli). NIK, Warszawa 1996.
 179. McCloskey D.N.: How To Do a Rhetorical Analysis, and Why. W: New Directions in Economic Methodology. Red. R.E. Kackhouse. Routlange, London 1994.
 180. Mellerowicz K.: Abschreibungen in Erfolgs- und Kostenrechnung. Heidelberg 1975.
 181. Mellerowicz K.: Unternehmenspolitik. Freiburg 1964.
 182. Merton R.C.: Influence of Mathematical Models in Finance on Practice Past, Present and Future. W: S.D. Howison, P.P. Kelly, P. Wilmott: Mathematical Models in Finance. Chapman and Hall, London 1975.
 183. Meyers S.C., Majluf N.: Corporate Financing and Investment When Firms Have Information That Investors Do Not Have. "Journal of Financial Economics" 1984, nr 12.
 184. Michalski A.: Minął czas wielkich wydatków. Największe firmy Rzeczpospolitej. Lista 500. Wyniki w 2002. "Rzeczpospolita" z 7.05.2003.
 185. Między filozofią nauki a filozofią historii. Red. J. Mrozek. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 186. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999. International Accounting Standards Committee, London 1999.
 187. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. SKwP, Warszawa 1994.
 188. Międzynarodowy słownik podatkowy. P WE, Warszawa 1997.
 189. Mikołajczyk Z.J.: Efektywność gospodarowania - pojęcia, kryteria, mierniki. "Studia Finansowe" 1978, nr 26.
 190. Miller M.H.: Debt and Taxes. "Journal of Finance" 1977, nr 32.
 191. Miller M.H.: The Modigliani-Miller Propositions After Thirty Years. "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 192. Modigliani F.: MM- Past, Present, Future. "Journal of Economic Perspectives" 1988, nr 4.
 193. Modigliani F., Miller M.H.: Corporate Income Taxes and the Cost of Capital. A Correction. "American Economic Review" 1963, nr 53.
 194. Modigliani F., Miller M.H.: The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment. "American Economic Review" 1958, nr 48.
 195. Moyer R.Ch., McGuigan J.R., Kretlow W.J.: Contemporary Financial Management. West Publishing, St. Paul 1992.
 196. Moxter A: Der Zusammenhang zwischen Vermögensumschichtung und Kapazitätsentwicklung bei veränderlichen Leistungsabgaben von Aggregaten pro Zeiteinheiten. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1959, nr 16.
 197. Musgrawe R.A., Musgrawe P.B.: Public Finance in Theory and Practice. McGraw-Hill, New York 1973.
 198. Myers S.C.: Capital Structure Puzzle. "Journal of Finance" 1984, nr 39.
 199. Myers S.C.: Merton H. Millers Contribution to Financial Economics. Bibliography of Merton H. Millers Publications 1948-1990. "Scandinavian Journal of Economics" 1991,nr 93.
 200. Nasierowski W.: Polityka rządu a inwestycje zagraniczne w Polsce W: Przedsiębiorstwo w okresie transformacji rynkowej. Materiały konferencyjne. Toruń 1993.
 201. Neubert H.: Anlagefinanzierung aus Abschreibungen. "Zeitschrift für Betriebswirtschaft" 1951.
 202. Olfert K.: Finanzierung. Friedrich Kiehl Verlag GmbH, Ludwigshafen 1999.
 203. Oppitz V.: Gabler Lexikon Wirtschaftlichkeitsrechnung. Gabler, Stuttgart 1995.
 204. Ott A.: Bereicht über die Generaldiskussion des 9. Ottobeurer Seminars über Neuere Entwicklungen in der Investitionstheorie und Politik. Wyd. G. Bombach, B. Gehlen, A. Ott, Tübingen 1980.
 205. Ozaki N.: An Outline of Japanese Taxes. Tax Bureau Ministry of Finance, Tokyo 1988.
 206. Ozóg L: Amortyzacja podatkowa 2000. "Przegląd Podatkowy" 2000, nr 1-4.
 207. Pacho W.: Mikroekonomiczne koszty inflacji. Materiały i Studia z. 138. NBP, Warszawa 2002.
 208. Pacho W.: Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania nr 458. SGH, Warszawa 1999.
 209. Paul R.S.: Comment. "Journal of Finance" 1975, March.
 210. Perridon L., Steiner M.: Finanzwirtschaft der Unternehmung. Verlag Franz Vahlen, München 1995.
 211. Petty J.W., Keown A.J., Scott D.F., Martin J.D.: Basic Financial Management. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 212. Pike R., Neale B.: Corporate Finance and Investment: Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1993.
 213. Pluta W., Jajuga T.: Inwestycje. FRwP, Warszawa 1995.
 214. Pluta W.: Określenie optymalnej struktury kapitałowej firmy za pomocą zdyskontowanych przepływów gotówkowych. "Bank i Kredyt" 1995, nr 3.
 215. Pluta W.: Strategie zarządzania finansami. Ekspert, Wrocław 1996.
 216. Płocica A.: Reforma systemu inwestycyjnego w gospodarce. "Ekonomika i Organizacja Pracy" 1982, nr 2.
 217. Polak N.J.: Grundzuge der Finanzierung mit Rucksicht auf Kreditdauer. W: G. Walterspiel: Betriebswachstum aus Abschreibungen? Kritische Studie über die Kapazitätserweiterung - Effekt und die Möglichkeiten seiner Optimierung. Verlag Gabler, Wiesbaden 1997.
 218. Popper K.R.: Droga do wiedzy. Domysły i refutacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 219. Popper K.R.: Logika odkrycia naukowego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1977.
 220. Popper K.R.: Nędza historycyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 221. Rabushka A.: Tax Policy and Economic Growth in Advanced Developing Nations U.S. Agency for International Development 1987.
 222. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Red. E. Mączyńska, M. Belka. DIG, Warszawa 2000.
 223. Romanowska W.: Amortyzacja a finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. W: Finanse i bankowość - dźwignie wzrostu gospodarczego. Materiały z konferencji katedr finansowych. Szczecin-Międzyzdroje 1998.
 224. Romanowska W.: Gospodarka finansowa przedsiębiorstw państwowych. PWE, Warszawa 1988.
 225. Rorty R.: Filozofia a zwierciadło natury. Spacja-Aletheia, Warszawa 1994.
 226. Ross S.A., Westerfield R.W., Jaffe J.: Corporate Finance. Fifth edition. McGraw-Hill, New York 1999.
 227. Ross S.A., Westerfield R. W., Jordan B.D.: Fundamentals of Corporate Finance. Irwin McGraw-Hill, New York 1998.
 228. Ruchti H.: Die Abschreibung und grundsätzliche Bedeutung als Aufwands-Ertrags-und Finanzierungsfaktor. Stuttgart 1953.
 229. Rybarski R.: Nauka o skarbowości. Warszawa 1935.
 230. Sach A.: Barteismann Lexikon-Wirtschaft. Barteismann Lexikon Verlag, Gütersloh 1992.
 231. Sawicka K.: Rola instrumentów prawno-finansowych w gospodarce produkcyjnym majątkiem trwałym przedsiębiorstw. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1988.
 232. Schafer E.: Zur FinanzierungFunktion der Abschreibungen zum "Lohmann-Ruchti--Effekt". "Zeitschrift für handelswissenschaftliche Forschung" 1955, nr 7.
 233. Schäfer H.: Unternehmensfinanzen. Grundzüge in Theorie und Management. Physica-Verlag Heidelberg 1998.
 234. Schall L.D., Haley Ch.W.: Introduction to Financial Management. McGraw-Hill International Editions, New York 1991.
 235. Schmalenbach E.: Dynamische Bilanz. Oprac. R. Bauer. Köln, Opladen 1962.
 236. Schmidt R.H., Terberger E.: Grundzuge der Investitions- und Finanzierungstheorie. Verlag Gabler, Wiesbaden 1997.
 237. Schneider D: Investition, Finanzierung und Besteuerung. Verlag Gabler, Wiesbaden 1992.
 238. Schneider D.: Die Wirtschaftliche Nutzungsdauer von Anlagegütern als Bestimmungsgrund der Abschreibungen. Opladen, Köln 1961.
 239. Schneider E.: Wirtschaftlichkeitsrechnung. 9 Aufl. Tübingen-Zürich 1973.
 240. Seelbach H.: Endscheidungskriterien der Wirtschaftlichkeitsrechnung. "Zeitschrift für Betriebschafts" 1965, nr 35.
 241. Seicht G.: Moderne Kosten und Leistungsrechnung. 5 Auf. Wien 1986.
 242. Sener R.: An Empirical Test of the DeAngelo-Masulis Tax Shield and Tax Rate Hypotheses with Industry and Inflation Effects. "Journal of Business, Mid-Atlantic" 1989, nr 26.
 243. Shapiro A.C.: Modern Corporate Finance. McMillan Publishing Company, New York 1990.
 244. Sieben G., Maltry H.: Zur Bemessung kalkulatorischer Abschreibungen und kalkulatorischer Zinsen bei der kostenbasierten Preisermittlung von Untenehmen der öffentlichen Energievorsorgung. "Betriebswirtschafliche Forschung und Praxis" 2002, nr 4.
 245. Siegel J.G., Shim J.K., Hartman S.W.: Przewodnik po finansach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 246. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 247. Skowronek Cz.: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw a ich możliwości rozwojowe. VII Kongres Ekonomistów Polskich, z. 20. Warszawa 2001.
 248. Skrzywan S., Fedak Z.: Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym. PTE, Warszawa 1963.
 249. Słownik języka polskiego. T. 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 250. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Ks. V, cz. II. PWN, Warszawa 1954.
 251. Snowdon B., Vane H.R, Wynarczyk P.: Współczesne nurty w teorii makroekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 252. Snowdon B., Vane H.R.: Conversations with Leading Economists. Interpreting Modern Macroeconomics. Edward Elgar, Cheltenham 1999.
 253. Sokolowski J..1 Zarządzanie przez podatki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 254. Solomon E.: The Management of Corporate Capital. Free Press, New York 1959.
 255. Spinoza B.: Etyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1954.
 256. Stanek Z.: Problemy polityki inwestycyjnej w warunkach reformy gospodarczej. "Bank i Kredyt" 1984, nr 8.
 257. Statystyka. Cz. L Opis statystyczny. Red. J. Hozer. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 258. Süchting J.: Finanzmanagement. Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. 6 vollst. Uberarb. und erw. Aufl., durchges. Nachdruck. Wiesbaden 1995.
 259. Süchting J.: Finanzmanagement. Theorie und Politik der Unternehmensfinanzierung. Wiesbaden 1995.
 260. Swatler L.: Amortyzacja i finansowanie remontów a system ekonomiczno-finansowy. "Finanse" 1983, nr 5.
 261. Swatler L.: Bodźce finansowe w gospodarce środkami trwałymi. PWE, Warszawa 1973.
 262. Swatler L.: Finanse. PWE, Warszawa 1985.
 263. Swatler L.: Systemy amortyzacyjne państw socjalistycznych. PWE, Warszawa 1966.
 264. Swatler L.: Zjawiska, kategorie i instrumenty finansowe a nauka finansów (próba systematyki). W: Prace z zakresu finansów. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1985.
 265. Szczepański J., Szyszko L.: Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa. Wydawnictwo WSEI, Warszawa 1999.
 266. Szyrocki J.: Samofinansowanie przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1967.
 267. Świderska O.K.: Podatkowe ulgi inwestycyjne. "Rzeczpospolita" 1996, nr 18.
 268. Jarski A.: Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford 1956.
 269. Tarski A.: Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki. W: Pisma logiczno-filozoficzne. T. 1. Prawda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 270. Tax Guide for Small Business. Internal Revenue Service. Washington D.C. 1993.
 271. Teisman B.: Handbuch Praktische Betriebswirtschaft. Cornelsen Girardet, Berlin 1999.
 272. Thommen J.P., Achleitner A.K.: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Verlag Gabler, Wiesbaden 1998.
 273. Titman S., Tsyplakov S.: A Dynamic Model of Optimal Capital Structure. McCombs School of Business, Department of Finance, University of Texas at Austin, Austin 2002.
 274. Titman S., Wessels R.: The Determinants of Capital Structure Choice. "Journal of Finance" 1988, nr 43.
 275. Trembecki A.S.: Wykorzystanie majątku trwałego w procesie produkcji przemysłowej. PWE, Warszawa 1980.
 276. Tymiński A.: Środki trwale w 1995 r., czyli koszmarny sen księgowego. "Rzeczpospolita" z 13.02.1996.
 277. Vormbauum H.: Finanzmanagement. Theorie und Betriebe. Wiesbaden 1986.
 278. Walterspiel G.: Betriebswachstum aus Abschreibungen? Kritische Studie über die Kapazitätserweiterung - Effekt und Möglichkeiten seiner Optimierung. Verlag Gabler, Wiesbaden 1977.
 279. Waśniewski T.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. FRwP, Warszawa 1997.
 280. Weber J.: Einfuhrung in das Rechnungswesen. II Kontenrechnung. Stuttgart 1994.
 281. Weber M.: Kaufmännische Buchführung von A-Z. WRS Verlang, Wiesbaden 1997.
 282. Weinberg S.: Sen o teorii ostatecznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 283. Wersalski M.: Amortyzacja jako instytucja prawa finansowego. Studia Jurisdica Uniwersytetu Warszawskiego, cz. III. Warszawa 1975.
 284. Weston J.F., Copeland T.E.: Managerial Finance. Cassell 1992.
 285. Więckowski J.: Planowanie i diagnostyka ekonomiczna w przedsiębiorstwach przemysłowych. P WE, Warszawa 1983.
 286. Wilber C.K., Harisson R.S.: The Methodological Basis of Institutional Economics: Pattern Model, Storytelling and Holism. "Journal of Economic Issues" 1978, nr 12, March.
 287. Wittenstein L.: Tractatus Logiko-Philosophicus. Wyd. II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 288. Woche G.: Das betriebliche Rechnungswesen. C.H. Becksche Verlagsbuchhandlung, München, Wien 1987.
 289. Woche G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftliche Steuerlehre. München 1973.
 290. Wöhe G., Bilstein J.: Grundzüge der Unternehmensfinanzierung. Verlag Vahlen, München 1994.
 291. Wöhe G.: Allgemeine Betriebswirtschaftlehre. München 1962.
 292. Wöhe G.: Einrührung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. 17. Aufl. Verlag, München 1990.
 293. Wojtyna A.: Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 294. Wojas M.: Klasyfikacja rezerw tworzonych przez przedsiębiorstwa. Materiały konferencyjne na Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości. Ustroń 1997.
 295. Wojciechowski E.: Podstawowe instrumenty prawno-finansowe pierwotnego oraz ostatecznego podziału dochodu narodowego i przenoszenia wartości majątku. W: System instytucji prawno-finansowych PRL. T. 1. Wrocław 1982.
 296. Woli H.: Wirtschafts-Lexikon. R. Oldenburg Verlag, München 1993.
 297. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitału. Red. J. Weber, T. Ceborska, M. Kaufel. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
 298. Wstęp do metodologii ekonomii. Red. O. Tenzer. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1979.
 299. Wyniki finansowe przedsiębiorstw v roku 1999 ze szczególnym uwzględnieniem polityki pieniężno-kredytowej w świetle badań ankietowych i danych GUS. Materiały i Studia, z. 110. NBP, Departament Analiz i Diagnoz, Warszawa 2000.
 300. Zarzecki D.: Użyteczność metody zdyskontowanych dywidend w wycenie przedsiębiorstw. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk. Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2002.
 301. Żurawicki S.: Metody i techniki badań ekonomicznych. Zagadnienia epistemologiczne i metodologiczne. PWE, Warszawa 1980.
 302. Spis aktów prawnych
 303. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20.11.1998 r., sygn. Akt l S.A./Gd 527/97.
 304. Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08.09.1997 r., sygn. Akt I SA/Ka 279/96.
 305. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 06.10.1999 r., nr PB H/2912/99/76.
 306. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13.03.1995 r., nr PO 3/722-160/94.
 307. Pismo Ministerstwo Finansów z dnia 15.07.1997 r., nr PO 2/AŁ-3885/97/0636.
 308. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 30.04.1999 r., nr PBH/1334/99/41.
 309. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19.01.1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. DzU nr 6, poz. 39.
 310. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu umów najmu lub dzierżawy rzeczy albo praw majątkowych do składników majątku stron tych umów. DzU nr 28, poz. 129.
 311. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. DzU nr 6, poz. 35.
 312. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji środków trwałych z 30.12.1999 r. DzU nr 112, poz. 1317.
 313. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1999 r. DzU nr 110, poz. 1264.
 314. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17.01.1997 r. DzU nr 6, poz. 35, z późn. zm.
 315. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. DzU nr 110, poz. 1264.
 316. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.12.1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym. DzU nr 110, poz. 1265.
 317. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991 r. DzU 1993, nr 90, poz. 416, z późn. zm. DzU 2000, nr 14, poz. 176.
 318. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r. DzU 1993, nr 106, poz. 482, z późn. zm. Jednolity tekst DzU 2000, nr 54, poz. 654.
 319. Ustawa z dnia 13.07.1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. DzU nr 51, poz. 298; ost. zm. DzU 1996, nr 106, poz. 496.
 320. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. DzU nr 121, poz. 591; ost. zm. DzU 2000, nr 60, poz. 703.
 321. Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. DzU nr 118, poz. 561; ost. zm. DzU 2000, nr 60, poz. 703.
 322. Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowi załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU z 2000, nr 54, poz. 654.
 323. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 01.07.1998 r., sygn. Akt I S.A./Ka 2038/96.
 324. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 02.10.1998 r., sygn. Akt I S.A./Gd 1949/96.
 325. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 07.05.1999 r., sygn. Akt I S.A./Lu 272/98.
 326. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 09.10.1996 r., sygn. Aktl S.A./Lu 2371/95.
 327. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11.03.1998 r., sygn. Akt I S.A./Lu 45/98.
 328. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.02.1999 r., sygn. Akt I S.A./Gd 564/97.
 329. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.05.1999 r., sygn. Akt I S.A./Gd 1154/97.
 330. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18.02.1998 r., sygn. Akt I S.A./Lu 6/97.
 331. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.10.1996 r., sygn. Akt I Są/Po 770/96.
 332. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8.09.1997 r., sygn. Akt I S.A./Ka 279/96.
 333. Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 27.01.1998 r., sygn. Akt I S.A./Łd 1056/97.
 334. Wyrok Sądu Administracyjnego z dnia 29.05.1998 r., sygn. Akt I S.A./Gd 1264/96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu