BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stabryła Adam (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zdolność rozwojowa jako miernik wartości potencjału strategicznego firmy
Capacity Development in the Evaluation of Strategic Potential in Enterprise
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 106-115, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zdolność wytwórcza przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa, Analiza progu rentowności
Production capacity of the company, Enterprise value, Corporation strategies, Strategic potential of enterprise, Break-even analysis
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
Ogólnie rozumiana zdolność rozwojowa to miernik potencjału wytwórczego firmy, który wyraża ocenę możności realizacji przedsięwzięć na poziomie wysokiej efektywności. Natomiast potencjał wytwórczy to całokształt zasobów materialnych i intelektualnych, jak również umiejętności, a więc wszystkich czynników, które warunkują funkcjonowanie i rozwój firmy (jest to szerokie znaczenie pojęcia potencjału wytwórczego; w wąskim zaś sensie potencjał wytwórczy jest odniesiony tylko do sfery operacyjnej). W artykule przedstawiono propozycję obliczania zdolności rozwojowej firmy, będącą miarą wartości jej potencjału strategicznego. Zdolność rozwojowa wyraża bowiem możność pomnażania majątku przedsiębiorstwa i kreowania postępu w różnych dziedzinach działalności. Zdolność rozwojowa jest wykładnikiem wartości potencjału strategicznego firmy, co oznacza, że zasoby i umiejętności wtedy mają znaczenie strategiczne, kiedy osiągają poziom satysfakcjonujący z punktu widzenia możności podnoszenia wartości przedsiębiorstwa i dynamizowania jego poszczególnych funkcji.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present concept methodology of the evaluation of strategic potential in enterprise (resources and skills). This concept includes applications in economic and manufacturing fields of enterprise. The main contents of the work concerns the suggestion for the formulas analytic conception for the presentation of diagnostic method. In the paper are presented: conception capacity development in the firm, problem of the financial capacity development, categorisation method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Carr D.K., Hard K.J., Trabant WJ. (1998), Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Clarke L. (1997), Zarządzanie zmianą, Geberthner i Ska, Warszawa.
 3. DuBrin A.J. (1986), Essentials of Management, South-Western Publishing Co., Cincinnati.
 4. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 5. Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Patterson R. (1995), Poradnik kredytowy dla bankowców, Twigger, Warszawa.
 7. Ryżewska S. (1997), Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, TWIGGER, Warszawa.
 8. Stabryła A. (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Wydawnictwo AE, Kraków.
 9. Stabryła A. (2005), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Warunki i sposoby wprowadzania zmian (1998), "Zarządzanie na Świecie" nr 11.
 11. Zaleska M. (2002), Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu