BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walentynowicz Piotr
Tytuł
Czynniki sukcesu i porażki współczesnych przedsiębiorstw - analiza wybranych case studies
Factors of success and defeat of modern companies - case studies
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, nr 4, s. 117-131, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie dla sukcesu, Strategia sukcesu, Przegląd literatury
Management, Management for success, Success strategy, Literature review
Uwagi
summ., streszcz.enie
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe założenia i wytyczne funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, mające dopomóc firmom w osiągnięciu sukcesu jednocześnie minimalizując prawdopodobieństwo porażki. Dodatkowo, na podstawie analizy wybranych przypadków polskich firm, poszukiwano odpowiedzi na pytanie, czy wytyczne prezentowane w latach 80. i 90. XX wieku literaturze przedmiotu są nadal aktualne? Na podstawie przeprowadzonej analizy należy stwierdzić, iż mają one charakter ponadczasowy, są aktualne i powinno się z nich korzystać również na początku XXI wieku.(abstrakt oryginalny)

In this article, basic assumptions and recommendations to achieve success by present-day companies are shown. On the basis of analysis of chosen case studies of polish firms, an answer was sought to the question: are the recommendations presented in the literature of management in the 80's and 90's still valid? Based on the performed analysis, it may by stated, that they are still up-to-date.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I., (1994), A contingent paradigm for success of complex organizations, [w:] Milestones in Management vol. 5, Schaffer Poeschel, Switzerland.
 2. Białas T., Dwojacki P. (1997), Zarządzanie strategiczne - materiały do wykładów, WSAiB, Gdynia.
 3. Bieniok H i Zespół (1997), Metody sprawnego zarządzania, ÄW "Placet", Warszawa.
 4. Collins J. C. (2001), Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm, J. Santorski, Wydawnictwa Biznesowe, Wrocław.
 5. Domarecki P. (2002), PIA Piasecki: zamki z piasku, "Profit" nr 11.
 6. Dwojacki P. (1995), Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw, [w:] Sukces i porażka w biznesie. Polskie doświadczenia lat dziewięćdziesiątych, GIG Instytut Zarządzania i Rozwoju, Gdańsk.
 7. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 8. Kategorie produktów - sport za 26 zł (2005), "Supermarket News" nr 5.
 9. http//sn.tradepress.com.pl/.
 10. Kieżun W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 11. Knop L., Szmal A. (1999), Kluczowe czynniki sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług - uwarunkowania regionalne, J. Pyka [red.], TNOiK, AE, PSI, Katowice.
 12. Kokoszka L (2004), Ośmiu do pasztetu, "Profit" nr 11.
 13. Koźmiński A. K. (1996), Badanie procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości, "Master of Business Administration" nr 3.
 14. Nagły zjazd Alpinusa (2002), "Profit" nr l.
 15. Niestrój R., Hadrian P. (1999), Czynniki sukcesu jako wyznaczniki orientacji przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek" nr 8-9.
 16. Obłój K. (2001), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 17. Obłój K. (2003), Strategie sukcesu: jak proste reguły pozwalają wygrać, Harvard Business Review Polska, marzec.
 18. Olszewska B. (2000), Istota, miary, czynniki sukcesów i porażek przedsiębiorstw (w:) Źródła sukcesów i porażek przedsiębiorstw. Aspekt strategiczny, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 870.
 19. Penc J. (1997), Strategiczne czynniki sukcesu, "EiOP" nr 6.
 20. Pierścionek Z. (1997), Strategie rozwoju firmy, PWE, Warszawa.
 21. Rutkowski L (1998), Sukces przedsiębiorstwa na rynku, "Marketing i Rynek" nr 4.
 22. STRATEGOR (1996), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 23. www.muratorplus.pl, archiwum 2003, wydarzenia 13-20 czerwca 2003.
 24. www.profi.net.pl.
 25. Zarobić na biwakowiczach (2004), "Profit" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu