BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Artur
Tytuł
Ochrona środowiskowa w rolnictwie na przykładzie unijnych programów rolno-środowiskowych
Environment Protection in Agriculture on European Union Agri-Environment Programmes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 356-359, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Ochrona środowiska, Programy UE
Agriculture, Environmental protection, EU programme
Uwagi
summ.
Abstrakt
Programy rolnośrodowiskowe są podstawowym narzędziem ochrony środowiska na obszarach wiejskich w państwach Unii Europejskiej. Wdrażanie w każdym kraju programu rolnośrodowiskowego oparte jest na różnych działaniach zapewniających podniesienie walorów środowisk naturalnego. Autor zaprezentował podstawowe różnice pomiędzy założeniami Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego, a programami obowiązującymi w wybranych państwach UE.

Agri-environmental programmes are a basic tool of environment protection on rural areas in EU countries. This programmes was introduced for a different measures for environment preserve. Article present a differences between Polish and selected EU agri-environment programmes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Liro A. (2000): Ochrona środowiska w rolnictwie. FAPA, Warszawa, s. 23-26.
  2. Wilczyński A., Rusielik R. (2002): Ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich na przykładzie irlandzkiego programu rolno-środowiskowego. [W:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Wydaw. AR Szczecin, Szczecin, s. 335-344.
  3. Biuletyn informacyjny MRiRW (2003): Podsumowanie wyników negocjacji akcesyjnych. MRiRW, Warszawa, s. 3-17.
  4. Peco B. (2001): A European overview of the implementation and effectiveness of agri-environment schemes established under Regulation 2078/92. Examples of European agri-environment schemes and livestock systems and their influence on Spanish cultural landscapes. In: Brunce et al. (eds): Alterra-rapport 309. Wagenin-gen, s. 77- 84.
  5. Raumordnungsbericht (2002), Wien, 1-14. http://www.oerok.gv.at/
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski na lata 2004-2006 (2003). MRiRW, Warszawa, s. 83-95.
  7. Report: Economic Evaluation of Agri-environment Schemes (2002). Oxford, 76-100. http://www.defra.gov.uk/ esg/economics/econeval/agrienv/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu