BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawisza Sławomir, Kamiński Tomasz
Tytuł
Systemy ubezpieczeń ryzyka w rolnictwie w krajach rozwiniętych ekonomicznie
Agricultural Risk Insurance Systems in Well Development Countries
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 4, s. 370-374, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia rolnicze
Insurance market, Agriculture insurance
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorzy zaprezentowali systemy ubezpieczeń od ryzyka działalności gospodarczej w rolnictwie w wybranych krajach, zwłaszcza w rozwiniętych krajach Unii Europejskiej. Działalność rolnicza należy do najbardziej narażonych na klęski i katastrofy spowodowane działaniem sił natury. W różnych krajach funkcjonują odmienne systemy ubezpieczeń w rolnictwie, a zbliżające się rozszerzenie Unii Europejskiej może przyspieszyć prace nad koncepcją jednolitego systemu ubezpieczeniowego. System ten mógłby się opierać na założeniach i rozwiązaniach stosowanych już od wielu lat w niektórych krajach, takich jak: Stany Zjednoczone, Hiszpania, czy Francja.

The article presents insurance systems connected with economic activities risks in agriculture of selected countries, especially in well developed countries of the European Union. Agricultural activity is of high risk as for as natural calamities are concerned. The systems of agricultural insurance vary from country to country, and an approaching extension of the European Union may accelerate the works on the concept of univocal insurance system. Such a system could be based on the assumptions and solutions that have already been used for many years in some countries, such as: The United States, Spain or France. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Natural Events in Europe (1995): February, CEA Bruxelles.
  2. Nowak J. (1998): Infrastruktura instytucjonalna finansowania wspólnej polityki rolnej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 3, s. 38-42.
  3. Oręziak L. (1998): Jednolity Rynek Ubezpieczeniowy w ramach Unii Europejskiej. Zasady funkcjonowania i kierunki rozwoju. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  4. Rojewski K. (1998a): Ubezpieczenia rolne w Polsce. Czy powinny być obowiązkowe? Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 3, s. 39-42.
  5. Rojewski K. (1998b): Ogólne zasady funkcjonowania systemu ubezpieczenia upraw (MPCI) w USA. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 12, s. 36-38.
  6. Rojewski K. (1999): Ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w Niemczech. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 2.
  7. Szady G. (2001): Europejski model ubezpieczeń. Gazeta Sołecka, nr 10, s. 30-31.
  8. Woicka I.L. (1998): Potencjalne konsekwencje przystąpienia Polski do jednolitego rynku ubezpieczeń. Wspólnoty europejskie. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych, nr 3, s. 43-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu