BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żakowska-Biemans Sylwia
Tytuł
Socjoekonomiczny profil konsumentów żywności ekologicznej
Socio-economic Profile of Organic Food Consumers
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 223-227, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka żywnościowa, Żywność ekologiczna, Konsumpcja żywności
Food economy, Organic food, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono motywy zakupu żywności ekologicznej, zainteresowanie jej nabywaniem oraz scharakteryzowano konsumentów takiej żywności.

The intensive development of organic farming in Europe result in increasing supply and demand for the organic food products. Despite the growing socio-economic heterogeneity of organic food consumers, the consumers with higher education and incomes above average remain the dominating category of organic food buyers. The most significant changes could be observed with relation to the demographic structure of organic food consumers where the share of consumers above 50 years old is increasing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvensleben v R. (1998): Ecological Aspects of Food Demand: The case of Organic Food in Germany, http://www.unikiel.de/agrarmarketing/Lehrstuhl/econ.pdf, sierpień 2001.
 2. Alvensleben v. R. (2001): Public perception of agricultural and food technology. Abstract for "Food Chain 2001", 14- 16 March 2001, Uppsala, Sweden, http://www.uni-kiel.de/agrarmarketing/Lehrstuhl/econ.pdf, czerwiec 2001.
 3. Eko-Monitor (2002): Cijfers en trends. Jaarrapport 2002 Biologica.
 4. Hamm U., Gronefeld F., Hatpin D. (2002): Analysis of the European market for organic food. School of Management and Businnes. The University of Wales Aberystwyth.
 5. Kessler T. (1994): Fluch oder Chance?. Oekologie&Landbau, 90, p. 45.
 6. Kulczycka D. (1996): Jakość żywności widziana oczami konsumentów. Przemyśl Spożywczy, nr 6, s. 40.
 7. Makatouni A. (1998): The consumer message: What Motivates Parents to Buy Organic Food in the U.K.? Results of a Qualitative Enquiry. In: Lockeretz W., Geier B. (eds.): Quality and Communication for the organic Market. 6th IFOAM Organic Trade Conference October 20th-23rd 1999. Florence Italy, pp. 148-155.
 8. Mazurek-Łopacińska K. (2003): Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 9. Meier-Ploeger M., Frieke A., Alvensleben v. R. (1993): Analyse der Nachfrage nach Bio-Produkten. Erschienen in der Reihe Marketing der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Bd. 9, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel.
 10. Meier Ploeger A., Woerner F. (1999): What the Consumer Says. Ecology and Farming, January, pp. 14-15.
 11. Organic Consumer Profile (2001) Report compiled by Gail Atkinson fort he Alberta Agriculture, Food and Rural Development, http://www.agric.gov.ab.ca/food/organic/organicj5rofile.html
 12. Organic farming statistic (2002). http://www.soel.de, kwiecień 2003.
 13. Organic Food and Beverages (1999): World Supply and Major European Markets. International Trade Centre, Geneva.
 14. Oude Ophuis, P.A.M. (1994): Biological market strategies, market situation and positioning strategies for biological products in the Netherlands. Proceedings of the Conference - The European Union Market of Organically Grown Products 23 rd. March 1994, Brüssel.
 15. Overview world markets for organic food&beverages 2002 (forecast) (2002): International Trade Centre, http://www.in- tracen.org/organics.htm, luty, 2003.
 16. Ozimek I. (1996): Uwarunkowania wyboru żywności przez konsumentów w okresie przekształceń rynkowych. Praca doktorska, SGGW, Wydział Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego, Warszawa.
 17. Prummer S. (1994): Bestimmungsgrunde der Nachfrage nach Produkten des Oekologischen Landbaus in Bayern. Ergebnis computergestutzter Befragungen in: Marketing der Agrar- und Ernährungswirtschaft, eds. Besch M, Alvensleben v R., Band 12, Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG.
 18. Richter T. (2001): Possibilities and Barriers for Retailing Organic Products. In: Proceedings of the Conference Organic Food and Farming - Towards Partnership and Action in Europe, 10-11 May 2001, Copenhagen, Denmark, Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, pp. 177-186.
 19. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2002 roku. Informacja Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Wydział Ekologii Rolniczej, druk nr GI-ER-0323-1/2003.
 20. Wandel M., Bugge A. (1997): Environmental concern in consumer evaluation of food quality. Food Quality and Preference, vol. 8, 1, s. 19-26.
 21. Zanoli R., Naspetti S. (2001): Values and Ethics in Organic Food Consumption. In: eds. Pasquali M. Preprints of the 3rd Congress of the European Society for Agricultural and Food Ethics. Food Safety, Food Quality, Food Ethics, EurSafe 2001 - Firenze, October 3-5, 2001, A&Q, Milano.
 22. Żakowska-Biemans S. (2002): Czynniki warunkujące rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Praca doktorska, SGGW, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu