BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hamer Hanna
Tytuł
Manipulacje w handlu
Manipulations in Sales
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 38-43, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania społeczne, Zachowania konsumenta, Manipulacja społeczna
Social behaviour, Consumer behaviour, Social manipulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Omówiono skutki 8 reguł wywierania wpływu na ludzi, traktowanych przez handlowców jak bezwolne marionetki: reguły wzajemności (także wzajemności ustępstw), zaangażowania i konsekwencji, kontrastu, społecznego dowodu słuszności, sympatii, autorytetu, niedostępności i huśtawki emocjonalnej. Psychomanipulacje sterują zachowaniem ludzi nieświadomych faktu, że podejmują decyzje o zakupie wbrew własnym interesom, a na korzyść manipulatora. Techniki ingerencji mogą dotyczyć spostrzegania, pamięci, wyobraźni, myślenia, emocji, motywacji. Szczególnie niebezpieczne są manipulacje podprogowe, oddziałujące na podświadomość. Wiedza o technikach manipulacyjnych pozwala klientom na częściową obronę. (oryg. streszcz.)

In the article the author discusses effects of 8 principles of exerting influence on people, treated by sales people as helpless marionettes: reciprocity rule (concession rule included), committment and consequences rule, contrast rule, social justification rule, sympathy rule, authority rule, inaccessibility rule and emotional roller coaster rule. Psychomanipulations direct the behaviour of people, unaware of the fact that they take their purchase decisions against their benefit and for the benefit of the manipulator. Techniques of interference may focus on perception, memory, imagination, thinking processes, emotions, motivation. Un-derthreshold manipulations, influencing subconsciousness are particularly dangerous there. The knowledge of manipulation techniques allows the customer to defend himself, at least partially. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cialdini R. (1996): Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  2. Doliński D. (2000): Psychologia wpływu społecznego. Ossolineum, Wrocław.
  3. Lewicka M. ( 1998): Aktor czy obserwator. PWN, Warszawa.
  4. Maruszewski T., Ścigała E. (1999): Nasze wyprane mózgi łowców. Charaktery, nr 7, s. 12-18.
  5. Ohme R. (2001): Renesans nieświadomości. Charaktery, nr l, s. 24-25.
  6. Tyszka T. ( 1997): Psychologia zachowań ekonomicznych. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu