BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Zofia (Wydział Towaroznawstwa)
Tytuł
Badanie stanu labelingu na opakowaniach płynnych przetworów owocowych
A Check on the Labelling of Liquid Fruit Product Packages
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999, nr 530, s. 5-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Opakowalnictwo, Etykiety towarowe, Opakowania produktów spożywczych, Informacyjna funkcja opakowania
Packaging science, Labels, Food packaging, Information function of packaging
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono szczegółowo informacje zamieszczane na opakowaniach płynnych przetworów owocowych największych polskich producentów, zwracając uwagę na ich zgodność z obowiązującymi zarządzeniami Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

The paper concerns the check on the correctness of labelling used in case of liquid fruit products found at retail and wholesale. The check was based on the valid legal acts. The results are presented in tables. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonim, The Fine Print, "Business Eastern Europe" 1996, t. 25, nr 7.
 2. Berdowski J.B., Słowińska E., Opakowania w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy" 1996, t. 50, nr 8.
 3. Cichoń Z., Labeling na opakowaniach do żywności, AE, Zeszyty Naukowe, Kraków 1997, nr 487.
 4. Cichoń Z., Nowoczesne opakowalnictwo żywności, Ossolineum, Wrocław 1996.
 5. First D., Jakucewicz S., Stów kilkoro o etykiecie, "Opakowanie" 1995, zeszyt specjalny nr IV.
 6. Greenberg E.S., Are Food Labels Changes Healthy? "Packaging Digest" 1996, t. 33, nr 10.
 7. Jakucewicz S., Tendencje rozwojowe rynku etykiet do 2000 r., "Opakowanie" 1995, zeszyt specjalny nr V - Opakowania szklane.
 8. Jakucewicz S., Trendy rozwojowe w stosowaniu etykiet, "Opakowanie" 1995, nr 4.
 9. Kunachowicz H., Rutkowska U., Iwanow K., Recent Development in Polish Regulations on Nutrition Labeling, Abstracts of Lectures and Posters, 9th World Congress of Food, Science and Technology, Congress Sekretariat, Budapest 1995.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 VII 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczonych do obrotu, Dz.U. z dnia 5 VIII 1994, nr 86, poz. 402.
 11. Silverglade B., The Nutrition Labeling and Education Act - Progress to Date and Challanges for Future, "Journal of Public Policy and Marketing" 1996, t. 15, nr 1.
 12. Walczak K., Ocena aktualnego stanu labelingu płynnych przetworów owocowych, praca magisterska wykonana pod kier. Z. Cichoń, AE, Kraków 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu