BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeznach Maria
Tytuł
Postrzeganie zmian na rynku produktów mleczarskich
Perception of the Changes in the Diary Sector
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2003, T. 5, z. 3, s. 53-57, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Mleko, Preferencje konsumenta, Rynek przetworów mlecznych
Milk, Consumer preferences, Dairy market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny zaistniałych zmian na rynku produktów mleczarskich. Pozytywna ocena zmian dotyczyła: zwiększenia wyboru produktów mleczarskich, producentów, różnych cen oraz liczby sklepów, w których można nabyć produkty mleczarskie. Zmiany na rynku przekładają się na zmianę w zwyczajach rodziny związanych z nabyciem produktów mleczarskich. Badani respondenci wskazali, iż zaistniałe zmiany związane były z kupowaniem produktów o różnych cenach, różnych producentów oraz różnych rodzajów. Wśród kryteriów wyboru produktów mleczarskich badani respondenci wskazali przede wszystkim na termin przydatności do spożycia, smak (zakup tego co lubi rodzina) oraz wysoką jakość. (oryg. streszcz.)

The period of transformation from the central planned to the market-oriented economy has followed by intensive changes both on the market and consumers' preferences on diary market in Poland. Positive evaluation of occurring changes referred to: increasing choice of diary products, producers, varied prices and number of retail outlets, where these goods were available. Respondents definitely declared for that the prices of diary products are rather higher nowadays than previously. Evaluation of changes in family habits, considering the purchase of diary products, related to buying goods at different prices, form different producers and of différend sorts. With regard to criteria for choice of diary products, respondents indicated above all expiry date, taste (prefered by family) and high quality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Krajewski K., Górska-Warsewicz H., Świątkowska M. (1998): Zmiany na rynku jogurtów w Polsce. Przemyśl Spożywczy, s. 11, 16-18.
  2. Krajewski K. (1999): Warunki i zasady segmentacji konsumentów oraz selektywności rynku nowoczesnych produktów mleczarskich w Polsce, a integracja z UE. [W:] Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z Unią Europejską. SGGW, Warszawa.
  3. Nadolska L, Kunachowicz H., Przygoda B., Iwanów K. (2001): Mleko a zdrowie. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa. Sznajder M. (1999): Ekonomika mleczarstwa. Wyd. AR w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu